• zaloguj się
 • utwórz konto

Kontynuacja studiów

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

[WA-UW] Filologia włoska, stacjonarne, pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod WA-UW-S1-FLIT
Jednostka organizacyjna [WA-UW] Uniwersytet Warszawski
Kierunek studiów Filologia włoska
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 5
Czas trwania 3 lata
Adres WWW https://www.italianistyka.uw.edu.pl/
Wymagany dokument
 • Matura lub dokument równoważny
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy w wybranej rekrutacji.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (15.05.2022 00:00 – 30.05.2022 23:59)

Trwające tury w innych rekrutacjach:
 • Rekrutacja na studia I stopnia
  Tura 1 (01.06.2022 00:00 – 05.07.2022 23:59)

 • Dziedzina: nauki humanistyczne
 • Dyscypliny: literaturoznawstwo i językoznawstwo

Program studiów

Studia I stopnia w Katedrze Italianistyki trwają sześć semestrów i pozwalają uzyskać stopień licencjata filologii włoskiej. Na studia przyjmowani są kandydaci zarówno bez znajomości włoskiego (rozpoczynają wówczas naukę języka od podstaw w grupie początkującej), jak i z już opanowanym włoskim (dla nich otwierane są grupy zaawansowane).

Zajęcia prowadzone w ramach programu studiów obejmują:

 • kilkaset godzin praktycznej nauki języka włoskiego w każdym roku nauczania
 • literaturę, historię i kulturę Półwyspu Apenińskiego w różnych epokach
 • przedmioty językoznawcze rozwijające znajomość zasad i kontekstów użycia języka, a także kompetencje i wyczucie językowe
 • warsztaty tłumaczeniowe dotyczące różnych odmian języka.

Dzięki naukowcom, zapraszanym na gościnne wykłady do Katedry Italianistyki, studenci mają również okazję poznawać tematykę badań i metody dydaktyczne wypracowane na uczelniach zagranicznych.

Studia w Katedrze Italianistyki umożliwiają również wyjazdy krajowe (w ramach programu MOST) i zagraniczne (w ramach programu Erasmus+). Liczne umowy podpisane z europejskimi uczelniami pozwalają odbyć część każdego etapu studiów zagranicą. Do dyspozycji studentów są też staże zagraniczne.

Katedra Italianistyki korzysta z sal dydaktycznych w zabytkowej kamienicy Tekli Rapackiej z 1852 roku przy ul. Oboźnej 8 (w kampusie głównym Uniwersytetu Warszawskiego) oraz w nowoczesnym budynku Wydziału Neofilologii przy ul. Dobrej 55. Studenci mają do dyspozycji bibliotekę italianistyczną; dostęp do literatury i niezbędnych narzędzi badawczych zapewnia również bliskość Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.

Szczegółowe informacje na temat programu studiów, zasad studiowania, a także aktualnych wydarzeń w Katedrze Italianistyki można znaleźć na stronie internetowej: http://italianistyka.uw.edu.pl

Sylwetka absolwenta

Absolwenci filologii włoskiej pracują we włoskich firmach działających na polskim rynku, są zatrudniani w międzynarodowych korporacjach, w których zajmują się rynkiem włoskim, sami zakładają firmy sprowadzające do Polski włoskie produkty. Wielu italianistów podejmuje się nauczania języka włoskiego jako obcego – znaczna część warszawskich szkół językowych prowadzących kursy języka włoskiego to szkoły założone przez naszych absolwentów. Równie częsty wśród absolwentów italianistyki jest wybór zawodu tłumacza i współpraca z biurami tłumaczeń. Filologia włoska umożliwia również pracę w mediach, które niezmiennie cenią znajomość języka i kultury Półwyspu Apenińskiego. Po studiach w Katedrze Italianistyki można również znaleźć zatrudnienie w instytucjach kultury, a także podjąć pracę w polskich i włoskich instytucjach państwowych (ambasadach, konsulatach, instytutach kultury). Absolwenci filologii włoskiej wybierający karierę naukową prowadzą badania dotyczące literatury, języka i kultury Półwyspu Apenińskiego.

 


Zasady kwalifikacji

Podstawa kwalifikacji:

Rozmowa kwalifikacyjna zdalna

Języki prowadzenia kwalifikacji:

Kierunkowy

Zakres egzaminu:

Do przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej konieczna jest znajomość języka włoskiego na poziomie odpowiadającym etapowi, którego ukończenie wymagane jest, by Kandydat mógł ubiegać się o przyjęcie w trybie kontynuacji studiów, tj. odpowiednio:

a) w przypadku kandydatów ubiegających się o kontynuację studiów od I roku studiów I stopnia: A2

b) w przypadku kandydatów ubiegających się o kontynuację studiów od II roku studiów I stopnia: B1

c) w przypadku kandydatów ubiegających się o kontynuację studiów od III roku studiów I stopnia: B2.

Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w języku włoskim na poziomie odpowiadającym ukończonemu etapowi na podstawie krótkiego tekstu (przedstawionego kandydatowi na rozmowie) związanego z szeroko pojętą kulturą, językiem, literaturą lub historią Włoch (streszczenie + rozmowa).

Łącznie można otrzymać maks. 50 pkt.

Terminy

Rozmowa kwalifikacyjna zdalna: 3 czerwca 2022 r.

Termin ogłoszenia wyników: 10 czerwca 2022 r.

Terminy składania dokumentów:

I termin: 13-15 czerwca 2022 r.

w przypadku niewypełnienia limitu miejsc: II termin: 20-21 czerwca 2022 r.

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Kandydat z Ukrainy jest zwolniony z obowiązku złożenia legalizacji, apostille oraz tłumaczenia przysięgłego świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzonych w języku obcym. Kandydat z Ukrainy składa tłumaczenie zwykłe tych dokumentów.

Limit miejsc dostępny w danej turze: 5