• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na jednolite studia magisterskie na rok akademicki 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

[ZS-UWSB] Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Szczegóły
Kod ZS-UWSB-PPiW-N
Jednostka organizacyjna [ZS-WSB] Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu Filia w Szczecinie
Dziedzina/dyscyplina naukowa Pedagogika, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Jednolite magisterskie
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Czas trwania 10 semestrów
Adres komisji rekrutacyjnej study@wsb.szczecin.pl
Godziny otwarcia sekretariatu Poniedziałek - Piatek 09:00 - 17:00, Sobota 10:00 - 14:00
Adres WWW https://www.merito.pl/rekrutacja/krok1
Wymagany dokument
 • Matura lub dokument równoważny
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Co zyskujesz studiując pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną na Uniwersytecie WSB Merito?

 • Tok studiów nastawiony głównie na zdobycie praktycznych umiejętności uzupełniony o wizyty studyjne, praktyki oraz staże w instytucjach* pod nadzorem Kuratora Oświaty (*publicznych i niepublicznych)
 • Program przygotowany odpowiednio do zmieniających się potrzeb społecznych i rynku pracy oraz nowych standardów kształcenia nauczycieli.
 • Aktualną wiedzę z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, psychologii, ze szczególnym naciskiem na psychologię rozwojową
 • Wiedzę z metodyki kształcenia w grupach zróżnicowanych, w praktycznym ujęciu dostosowanym do potrzeb nauczyciela przedszkolnego i wczesnoszkolnego.
 • Zyskujesz możliwość udziału w dodatkowych szkoleniach i kursach oraz spotkaniach z ekspertami, dzięki którym nabędziesz praktycznych umiejętności
 • Będziesz brał udział w zajęciach wykładowych, warsztatowych i wizytach studyjnych.

 

W czasie studiów nauczysz się m.in:

 • stosować różnorodne metody i formy pracy sprzyjające optymalnemu rozwojowi dzieci,
 • wspomagać rozwój dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
 • współpracować z innymi osobami odpowiedzialnymi za rozwój psychofizyczny dzieci,
 • współpracować z rodzicami (prawnymi opiekunami) podopiecznych,
 • organizować zabawy i zajęcia stymulujące aktywność poznawczą dzieci lub uczniów,
 • stosować przepisy prawa w codziennej praktyce,
 • wykorzystywać technologie informacyjne w codziennej pracy nauczyciela.

 

Po studiach możesz pracować jako:

 • nauczyciel wychowania przedszkolnego w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego,
 • nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w szkołach podstawowych w klasach I–III,
 • nauczyciel wychowawca świetlicy szkolnej w szkołach podstawowych.

 

Program studiów jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

 

Po ukończeniu studiów student otrzymuje pełne kwalifikacje do nauczania w przedszkolu lub w klasach I-III w szkole podstawowej.  
 
Od 1 października 2019 r. kształcenie nauczycieli odbywa się wyłącznie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna prowadzonych w ramach jednolitych studiów magisterskich (§ 8 ust. 1 pkt 9, § 39 ust. 1 oraz § 48 rozporządzenia MNiSW z 27 września 2018 r. w sprawie studiów). Oznacza to, że obecnie osoby, które chcą zdobyć kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela przedszkola lub edukacji wczesnoszkolnej, muszą rozpocząć trwające pięć lat jednolite studia magisterskie. 

 

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

 • planowania, organizowania i realizacji działań edukacyjnych,
 • wspomagania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
 • metod diagnozowania i organizowania pracy z grupami dzieci w różnym wieku,
 • indywidualizowania działań edukacyjnych z zastosowaniem metody i treści do potrzeb oraz możliwości każdego dziecka/ucznia.