[WA-UW] Etnologia i antropologia kulturowa, stacjonarne, pierwszego stopnia


W mocy od: 2 sierpnia 2022

Zasady kwalifikacji

Zasady kwalifikacji 

Warunkiem zakwalifikowania do wpisania na listę studentów jest uzyskanie co najmniej połowy punktów możliwych do uzyskania z egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej, przy czym wynik musi kwalifikować kandydata na liście rankingowej w limicie przyjęć na studia przewidzianym w danej turze rejestracji.

Podstawa kwalifikacji:

Rozmowa kwalifikacyjna stacjonarna

Języki prowadzenia kwalifikacji:

polski, ukraiński, rosyjski, angielski

Zakres egzaminu:

Weryfikacja wiedzy kandydata z zakresu historii kultury, a także umiejętności analizowania potrzebnych do podjęcia studiów etnologicznych. Podczas rozmowy sprawdzana będzie ogólna znajomość zróżnicowania kulturowego świata, a także bardziej szczegółowa wiedza na temat wybranego przez kandydata obszaru świata lub zjawiska kulturowego.

Podczas egzaminu kandydat:

1. otrzyma pytania sprawdzające podstawową wiedzę z zakresu historii kultury i zróżnicowania kulturowego świata

2. będzie proszony o opowiedzenie o wybranym obszarze świata lub zjawisku kulturowym

Liczba punktów możliwa do uzyskania: 100

Terminy

Rozmowa kwalifikacyjna: 13 września 2022 r., Siedziba Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej, Żurawia 4, 00-503 Warszawa

Termin ogłoszenia wyników: 17 września 2022 r.

Terminy składania dokumentów: 19 - 20 września 2022 r.

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Kandydat z Ukrainy jest zwolniony z obowiązku złożenia legalizacji, apostille oraz tłumaczenia przysięgłego świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzonych w języku obcym. Kandydat z Ukrainy składa tłumaczenie zwykłe tych dokumentów.

Limit miejsc dostępny w danej turze: 10