• zaloguj się
  • utwórz konto

Wizyty Badawcze

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Rekrutacja

Opis

Wizyty badawcze w ramach„Study Visits Programme for Ukrainian Students and Doctoral Candidates at the University of Warsaw”

O kwalifikację do Programu może ubiegać się każdy student i doktorant, który jest obywatelem Ukrainy lub Polski i był studentem bądź doktorantem uczelni ukraińskiej w roku akademickim 2021/22, który przybył do Polski nie wcześniej niż 24 lutego 2022 r. (lub nadal przebywa na terytorium Ukrainy).


Warunkiem uczestnictwa jest prowadzenie własnej pracy badawczej na UW, w dowolnej z dziedzin prowadzonych na uczelni.

Dodatkowo, zakwalifikowani studenci i doktoranci mogą, ale nie muszą zarejestrować się na zajęcia na UW i kurs języka polskiego pod warunkiem dostępności zajęć w czasie trwania wizyty.

Możliwy czas trwania wizyt: od 3 do 6 miesięcy

 Czas trwania programu: od 26 kwietnia 2022 do września 2023.

Zakwalifikowani kandydaci zostaną zwolnieni z opłaty za kształcenie i otrzymają dofinansowanie na koszty pobytu i zakwaterowania w wysokości do 1500 zł miesięcznie (studenci) i do 2100 zł miesięcznie (doktoranci).

Zainteresowani udziałem w Programie studenci i doktoranci powinni:

1) zarejestrować się w systemie Internetowa Rekrutacja Kandydatów z Ukrainy


2)  złożyć w systemie  wszystkie wymagane dokumenty:

  •   formularz zgłoszeniowy;
  •  opis realizowanego programu studiów na uczelni ukraińskiej;
  •  plan badawczy;
  • CV – w przypadku doktorantów;
  • dokument potwierdzający afiliację z uczelnią ukraińską, np. skan legitymacji studenckiej lub doktoranckiej, zaświadczenie o byciu studentem lub doktorantem, zaświadczenie o przyjęciu na studia - jeżeli kandydat jest w posiadaniu takiego dokumentu w momencie ubiegania się o udział w Programie;
  • kopię paszportu albo innego dokumentu tożsamości;
  • dokument potwierdzający wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie wcześniej niż w dniu 24 lutego 2022 r. lub oświadczenie jeśli jeszcze są w Ukrainie.

Dokumenty należy składać w języku polskim lub angielskim.

Warunkiem kwalifikacji kandydata do Programu jest przyjęcie zgłoszenia przez jednostkę dydaktyczną na UW, akceptacja planu badawczego oraz wyznaczenie opiekuna naukowego.

Wnioski kandydatów będą rozpatrywane w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku w systemie Internetowa Rekrutacja Kandydatów z Ukrainy.

Nabór będzie prowadzony przez Biuro Współpracy z Zagranicą UW w sposób ciągły, na zasadzie konkursu, aż do wyczerpania miejsc.

Tury rekrutacji

Filtry

Lp. Oferta Tura 1 Tura 2
1 [WA-UW] Solidarni z Ukrainą Wizyty Badawcze od: 06.06.2022 11:11
do: 27.06.2022 23:59
od: 11.07.2022 17:00
do: 21.07.2022 23:59
2 [WA-UW] Wizyty Badawcze od: 26.04.2022 13:11
do: 31.03.2023 23:59
strony
Strony: 1
długość strony
Długość strony: 10, 25, 50, 100, 200