• zaloguj się
  • utwórz konto

Wizyty Badawcze

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

[WA-UW] Solidarni z Ukrainą Wizyty Badawcze

Szczegóły
Kod WA-UW-SOLIDARNI-WIZYTY-BADAWCZE
Jednostka organizacyjna [WA-UW] Uniwersytet Warszawski
Kierunek studiów Wizyty Badawcze
Czas trwania 1.07.2022 do 30.09.2022
Adres komisji rekrutacyjnej studyvisits.ukraine@adm.uw.edu.pl
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Program stypendialny Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) „Solidarni z Ukrainą”: doktoranci - wizyty w celu prowadzenia prac nad rozprawą doktorską

Okres realizacji wizyty: 1.07.2022 do 30.09.2022


Do udziału uprawnieni są obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski nie wcześniej niż 24 lutego 2022 i którzy odbywali w Ukrainie studia doktoranckie (aspirantura) w roku akademickim 2021/22.


Warunki finansowe: zwolnienie z opłat za kształcenie, możliwość uzyskania stypendium w wysokości do 1500 zł miesięcznie, pod warunkiem udziału w zajęciach/ prowadzenia prac naukowych w wymiarze nie niższym niż 15 godzin tygodniowo i frekwencji nie niższej niż 50%.

Stypendyści będą mieli zapewnioną opiekę psychologiczną i prawną związaną z kształceniem.

 

Rejestracja poprzez IRK Ukraina

Wymagane dokumenty:

-          formularz osobowy,

-          CV,

-          opis programu realizowanego na uczelni ukraińskiej,

-          propozycja planu prac naukowych,

-          kopia paszportu / dokumentu tożsamości,

-          dokument poświadczający bycie doktorantem na uczelni ukraińskiej w roku akademickim 2021/22 (np. zaświadczenie o statusie doktoranta, skan legitymacji),

-          dokument poświadczający przekroczenie granicy RP nie wcześniej niż 24 lutego 2022 roku. 

Kryteria selekcji:

- kompletność wniosku i spełnienie wymogów NAWA (ocena techniczna),

- akceptacja planu prac naukowych przez jednostkę przyjmującą,

- o kwalifikacji decydować będzie kolejność zgłoszeń (do wyczerpania limitu miejsc).

Stypendyści zostaną wyselekcjonowani przez Komisję rektorską ds. oceny wniosków stypendialnych na podstawie Zarządzenia nr 276 Rektora UW z dnia 10 grudnia 2020 r.

Termin zgłoszeń: 
21 lipca 2022 do godz. 23:59 czasu polskiego (liczy się data i godzina złożenia kompletnego wniosku).


UA

Опис:

Стипендіальна програма Національного агентства академічних обмінів (NAWA) «Солідарні з Україною»: докторанти – візити з метою роботи над докторською дисертацією

Період візиту: з 1.07.2022 по 30.09.2022

Участь можуть взяти громадяни України, які прибули у Польщу не раніше, ніж 24 лютого 2022 року та були докторантами (аспірантами) українських закладів вищої освіти у 2021/22 навчальному році.

Фінансові умови: звільнення з оплати за навчання, можливість отримання стипендії до 1500 злотих на місяць за умови участі в заняттях/ проведенні наукових робіт не менше 15 годин на тиждень та відвідуваності не нижче 50%.

Стипендіатам надаватиметься психологічна та юридична допомога, пов’язана з навчанням.

Реєстрація за посередництвом IRK: (посилання)

Необхідні документи:

- анкета учасника,

- РЕЗЮМЕ,

- пропозиція плану наукової роботи,

- копія паспорта/документа, що посвідчує особу,

- документ, що підтверджує статус докторанта (аспіранта) українського закладу вищої освіти у 2021/22 академічному році (наприклад, довідка про статус докторанта, скан-копія посвідчення докторанта),

- документ, який підтверджує перетин кордону Республіки Польща не раніше 24 лютого 2022 року.

Критерії відбору:

- правильно подана заявка та відповідність вимогам NAWA (технічна оцінка),

- прийняття плану наукової роботи приймаючим підрозділом/факультетом Варшавського університету,

- зарахування учасників відбуватиметься в порядку подачі повних заявок (до вичерпання ліміту місць).

Кваліфікацію стипендіатів здійснюватиме Ректорська комісія з питань оцінки заявок на стипендію, на підставі Наказу Ректора Варшавського університету від 10 грудня 2020 р. № 276.

Термін прийому заявок

21.07.2022 року до 23:59 за польським часом (враховується дата та час подання повної заявки).