Switch to English version

Інформаційний портал для кандидатів з України

[wersja polska poniżej]

Вітаємо на загальнопольському інформаційному порталі для кандидатів з України! Головною метою проекту є полегшення процесу знаходження інформації про можливості навчання та працевлаштування в польських університетах і науково-дослідних інститутах Польщі для кандидатів з України. Представлена ​​пропозиція розрахована на нинішніх і майбутніх студентів, докторантів та співробітників університетів і наукових підрозділів України. Система допомагає знайти: пропозиції навчання як у режимі набору на повний цикл навчання, так і в продовження раніше розпочатого навчання в одному з українських університетів, участь у окремих дидактичних заняттях, навчання в докторантурі, а також пропозиції співпраці (стажування, стипендії) та роботу в польських структурах системи вищої освіти та науки (університети та науково-дослідні інститути).

Щоб ознайомитися з конкретною пропозицією, виберіть один із запропонованих варіантів, що перераховані поруч:

 • Бакалаврат
 • Магістратура
 • Неподільна магістратура
 • Продовження навчання
 • Аспірантура
 • Обрані дидактичні курси (в т.ч. підготовчі і мовні курси)
 • Пропозиції роботи
 • Пропозиції співпраці
 • Дослідницькі візити

 

На допомогу академічній спільноті України

Польські вищі навчальні заклади та наукові інститути – у зв’язку з воєнною ситуацією в Україні та з почуття солідарності з місцевою академічною та науковою спільнотою – проводять заходи з підтримки студентів та докторантів. Все під гаслом: «Солідарні з Україною».

У рамках спеціальних рішень студенти, науковці та докторанти, вимушені покинути Україну у зв’язку з початком війни, можуть скористатися можливістю звільнення від плати за навчання в державних університетах Польщі. Одним із елементів допомоги буде також організація безкоштовних курсів польської мови для бажаючих навчатися у Польщі.

Крім того, з метою підтримки студентів з України запрацювали спеціальні гарячі лінії:

+48 508 188 189 Гаряча лінія для студентів та аспірантів, обслуговується NAWA
+48 532 547 968
+48 883 840 964
+48 883 840 967
+48 539 147 692
Гаряча лінія для студентів медицини та стоматології, які бажають продовжити навчання в Польщі, обслуговується Міністерством охорони здоров’я
+48 22 529 26 62 Гаряча лінія для студентів та науковців, які приїжджають з України, обслуговується Міністерством освіти і науки

Інформацію щодо можливості продовження навчання в Польщі, визнання іноземних дипломів та програм підтримки студентів з України можна знайти за посиланням:

ukraina.nawa.gov.pl

Інформацію про підтримку науковців з України можна знайти за посиланням:

researchinpoland.org

Офіційну інформацію про перетин кордону, медичну допомогу, отримання фінансової підтримки та присвоєння номера PESEL можна отримати за адресою

gov.pl/web/ua


Internetowa Rekrutacja Kandydatów z Ukrainy

Witamy w ogólnopolskim systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów z Ukrainy, której celem jest ułatwienie kandydatom z Ukrainy zapoznania się z ofertą kształcenia oraz możliwościami podjęcia pracy zarobkowej w polskich uczelniach oraz instytutach naukowych. Prezentowana oferta przeznaczona jest dla osób planujących podjąć studia, studentów, doktorantów oraz pracowników uczelni i jednostek naukowych z Ukrainy. W systemie dostępna jest oferta studiów zarówno w trybie rekrutacji na pełen cykl kształcenia, jak i kontynuacji wcześniej rozpoczętych studiów na uczelni działającej w Ukrainie oraz udziału w wybranych zajęciach dydaktycznych, podjęcia kształcenia w szkołach doktorskich, a także oferty współpracy (staże, stypendia naukowe) oraz pracy w polskich podmiotach systemu szkolnictwa wyższego i nauki (uczelniach oraz instytutach naukowych).

W celu zapoznania się z konkretną ofertą, należy wybrać odpowiednią rekrutację z kafelków widocznych po prawej stronie:

 • Rekrutacja na I stopień studiów
 • Rekrutacja na II stopień studiów
 • Rekrutacja na jednolite studia magisterskie
 • Kontynuacja studiów
 • Szkoły doktorskie
 • Rekrutacja na wybrane zajęcia dydaktyczne (w tym kursy przygotowawcze, kursy językowe)
 • Oferty pracy
 • Oferty współpracy
 • Wizyty Badawcze

 

Na pomoc środowisku akademickiemu Ukrainy

Polskie uczelnie i instytucje naukowe – ze względu na sytuację wojenną w Ukrainie oraz w poczuciu solidarności z tamtejszym środowiskiem akademickim i naukowym – podejmują działania wspierające studentów i doktorantów. Wszystko pod hasłem: „Solidarni z Ukrainą”.

W ramach specjalnych rozwiązań studenci, naukowcy oraz doktoranci zmuszeni opuścić Ukrainę w związku z wybuchem wojny, mogą skorzystać z możliwości zwolnienia z opłat za studia na uczelniach publicznych w Polsce. Jednym z elementów pomocy będzie także przygotowanie kursów języka polskiego dla osób, które chcą podjąć studia. Oferta ta jest całkowicie bezpłatna.

Dodatkowo, w celu wsparcia studentów z Ukrainy, uruchomione zostały dedykowane infolinie:

+48 508 188 189 Infolinia dla studentów i doktorantów, obsługiwana przez NAWA
+48 532 547 968
+48 883 840 964
+48 883 840 967
+48 539 147 692
Infolinia dla studentów kierunków lekarskich i lekarsko-dentystycznych zainteresowanych kontynuacją studiów w Polsce, obsługiwana przez Ministerstwo Zdrowia
+48 22 529 26 62 Infolinia dla studentów i naukowców przybywających z Ukrainy, obsługiwana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki

Informacje na temat możliwości kontynuacji studiów w Polsce, uznawalności zagranicznych dyplomów oraz programów wspierających studentów z Ukrainy dostępne są na stronie:

ukraina.nawa.gov.pl

Informacje na temat wsparcia naukowców z Ukrainy dostępne są na stronie:

researchinpoland.org

Najważniejsze informacje na temat przekroczenia granicy, pomocy medycznej, otrzymania wsparcia finansowego oraz nadania numeru PESEL dostępne są na stronie:

gov.pl/web/ua