• log in
  • create an account

Continuation of studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[WA-UW] Eastern Studies

Details
Code WA-UW-S2-SW
Organizational unit [WA-UW] University Warsaw
Field of studies Oriental studies, Eastern Studies
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 2
Duration 2 years
WWW address https://studium.uw.edu.pl/
Required document
  • Higher education
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (11.05.2022 00:00 – 16.05.2022 23:59)


Zasady kwalifikacji

Podstawa kwalifikacji:

Rozmowa kwalifikacyjna stacjonarna

Języki prowadzenia kwalifikacji:

Kierunkowy

Zakres egzaminu:

Komisja Studium przeprowadzi egzamin sprawdzający znajomość języka angielskiego oraz drugiego języka zgodnego z wybraną specjalizacją: jęz. rosyjskiego (obowiązkowo dla specjalizacji: Europa Wschodnia, Rosja, Azja Środkowa oraz Kaukaz) oraz do wyboru jęz. rosyjskiego, niemieckiego lub francuskiego (dla specjalizacji Europa Środkowa, Bałkany), a także drugi egzamin sprawdzający wiedzę zakresu historii, kultury i polityki krajów Europy Wschodniej i Środkowej po 1918 roku z elementami wiedzy o okresach wcześniejszych, zwłaszcza XIX i XX w. (region w rozumieniu: od Bugu i Adriatyku do Uralu).

Liczba punktów możliwa do uzyskania: 100

Terminy

Rozmowa kwalifikacyjna stacjonarna: 18 maja 2022 r., godz 10:00 Wydział Orientalistyczny, ul Tyniecka 15/17, sala 012

Termin ogłoszenia wyników: 20 maja 2022 r.

Terminy składania dokumentów:

I termin: 23-25 maja 2022 r.

w przypadku niewypełnienia limitu miejsc: II termin: 26-27 maja 2022 r.

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Kandydat z Ukrainy jest zwolniony z obowiązku złożenia legalizacji, apostille oraz tłumaczenia przysięgłego świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzonych w języku obcym. Kandydat z Ukrainy składa tłumaczenie zwykłe tych dokumentów.

Limit miejsc dostępny w danej turze: 2