• log in
  • create an account

Continuation of studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[WA-UW] Oriental Studies - Inner Asia: Mongolian and Tibetan Studies, full-time, second cycle

Details
Code WA-UW-S2-OR-MT-ANG
Organizational unit [WA-UW] University Warsaw
Field of studies Oriental studies, Oriental Studies - Mongolian and Tibetan Studies
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction English
Admission limit 1
Duration 2 years
Recruitment committee address rekrutacja.orient@uw.edu.pl
tel. (22) 55-20-513
WWW address http://orient.uw.edu.pl/
Required document
  • Higher education
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (11.05.2022 00:00 – 16.05.2022 23:59)

Inner Asia, with Mongolia and Tibet, is a region of fascinating cultures. This is where the Mongol Empire and Tibetan civilization came into being. The interdisciplinary program of studies acquaints with the history of the region, languages used in the past and at present (Mongolian and Tibetan) as well as with many aspects of culture, including religion (Buddhism, Shamanism), literature and art.

The program has been based on many years of experience and practice in teaching and researching problems of the region of Inner Asia, particularly Mongolia and Tibet.

The program runs for two years (four semesters). All classes are offered in English.

Teaching staff consists of scholars who are experts in the field. Language classes are conducted by native speakers. Additionally, in order to upgrade their qualification and language skills, students have the possibility to travel to Mongolia for a language or research training.

The graduates will be qualified to take up posts in public administration, universities, national or international institutions and organizations, especially within the domain of culture.

In order to receive the Master's degree (official title, in Polish Magister), the graduates will be required to write a Master's thesis and pass the examination.

More detailed information on the program of the studies and the field can be found at: www.siap.uw.edu.pl

 


Zasady kwalifikacji

Podstawa kwalifikacji:

Egzamin pisemny stacjonarny

Wymagania dotyczące znajomości języka angielskiego. >> Otwórz stronę! <<

Języki prowadzenia kwalifikacji:

Angielski, Kierunkowy

Zakres egzaminu:

Komisja wewnętrznej jednostki Wydziału Orientalistycznego przeprowadzi pisemny egzamin sprawdzający znajomość języka kierunkowego na poziomie odpowiadającym poziomowi roku, na który kandydat się przenosi. Uzyskanie oceny pozytywnej z tego egzaminu stanowi podstawę dopuszczenia Kandydata/Kandydatki do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Liczba punktów możliwa do uzyskania: 100

Terminy

Egzamin pisemny stacjonarny: 18 maja 2022 r., godz 10:00 Wydział Orientalistyczny, ul Tyniecka 15/17, sala 012

Termin ogłoszenia wyników: 20 maja 2022 r.

Terminy składania dokumentów:

I termin: 23-25 maja 2022 r.

w przypadku niewypełnienia limitu miejsc: II termin: 26-27 maja 2022 r.

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Kandydat z Ukrainy jest zwolniony z obowiązku złożenia legalizacji, apostille oraz tłumaczenia przysięgłego świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzonych w języku obcym. Kandydat z Ukrainy składa tłumaczenie zwykłe tych dokumentów.

Limit miejsc dostępny w danej turze: 1