• log in
  • create an account

Continuation of studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[WA-UW] Iberian Philology

Details
Code WA-UW-S2-FLIB
Organizational unit [WA-UW] University Warsaw
Field of studies Iberian Studies
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 8
Duration 2 years
Recruitment committee address Marta Wójtowicz-Wcisło rekrutacja.iber@uw.edu.pl 225520931
WWW address https://iberystyka.uw.edu.pl/
Required document
  • Higher education
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.05.2022 00:00 – 30.05.2022 23:59)


Zasady kwalifikacji

Podstawa kwalifikacji:

Rozmowa kwalifikacyjna zdalna

Języki prowadzenia kwalifikacji:

  • Hiszpański (dla specjalności hiszpańskiej lub latynoamerykańskiej)
  • Portugalski (dla specjalności brazylijskiej lub portugalskiej)

Kandydat musi znać język hiszpański lub portugalski na poziomie C1.

Zakres egzaminu:

Rozmowa kwalifikacyjna składająca się z 2 części:

1) rozmowa sprawdzająca kompetencje z zakresu jęz. hiszpańskiego (specjalność hiszpańska lub latynoamerykańska) lub języka portugalskiego (specjalność brazylijska lub portugalska) na poziomie C1.

2) rozmowa (odpowiednio) w języku hiszpańskim lub portugalskim mająca na celu ustalenie zakresu wiedzy z historii, literatury, kultury krajów hiszpańskiego/portugalskiego obszaru językowego, zdobytej dotychczas przez kandydata.

Z rozmowy kwalifikacyjnej można uzyskać 100 punktów (kompetencje językowe: 60 punktów; zakres wiedzy o krajach hiszpańskojęzycznych/portugalskojęzycznych 40 punktów).

Terminy

Rozmowa kwalifikacyjna zdalna: 6 czerwca 2022 r.  Godziny zostaną podane w terminie późniejszym.

Termin ogłoszenia wyników: 10 czerwca 2022 r.

Terminy składania dokumentów:

I termin: 13-15 czerwca 2022 r.

w przypadku niewypełnienia limitu miejsc: II termin: 20-21 czerwca 2022 r.

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Kandydat z Ukrainy jest zwolniony z obowiązku złożenia legalizacji, apostille oraz tłumaczenia przysięgłego świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzonych w języku obcym. Kandydat z Ukrainy składa tłumaczenie zwykłe tych dokumentów.

Limit miejsc dostępny w danej turze: 8