• log in
  • create an account

Continuation of studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[WA-UW] Musicology

Details
Code WA-UW-S1-MZ
Organizational unit [WA-UW] University Warsaw
Field of studies Musicology
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 2
Duration 3 years
WWW address http://imuz.uw.edu.pl/
Required document
  • Maturity or equivalent document
There is currently no active phase.

(show past turns)


Zasady kwalifikacji

Warunkiem zakwalifikowania do wpisania na listę studentów jest uzyskanie co najmniej połowy punktów możliwych do uzyskania z egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej, przy czym wynik musi kwalifikować kandydata na liście rankingowej w limicie przyjęć na studia przewidzianym w danej turze rejestracji.

Podstawa kwalifikacji:

Egzamin ustny stacjonarny

Języki prowadzenia kwalifikacji:

Polski, Rosyjski

Zakres egzaminu:

Egzamin ma na celu sprawdzanie efektów uczenia się wymaganych na określonym etapie studiów na UW.

Liczba punktów możliwa do uzyskania: 100

Program studiów: http://imuz.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/348/2019/10/NA-STRON%C4%98-PROGRAM-I-st.-2019-20.pdf

Terminy

Rozmowa kwalifikacyjna12 września 2022 r., Siedziba Instytutu Muzykologii, ul. Krakowskie Przedmieście 32, 00-325 Warszawa

Termin ogłoszenia wyników: 17 września 2022 r.

Terminy składania dokumentów: 19-20 września 2022 r.

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Kandydat z Ukrainy jest zwolniony z obowiązku złożenia legalizacji, apostille oraz tłumaczenia przysięgłego świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzonych w języku obcym. Kandydat z Ukrainy składa tłumaczenie zwykłe tych dokumentów.

Limit miejsc dostępny w danej turze: 2