• log in
  • create an account

Continuation of studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[WA-UW] Mathematics

Details
Code WA-UW-S1-MAT
Organizational unit [WA-UW] University Warsaw
Field of studies Mathematics
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 10
Duration 3 years
Recruitment committee address rekrutacja@mimuw.edu.pl
WWW address https://www.mimuw.edu.pl/
Required document
  • Maturity or equivalent document
There is currently no active phase.

(show past turns)


Zasady kwalifikacji 

Warunkiem zakwalifikowania do wpisania na listę studentów jest uzyskanie co najmniej połowy punktów możliwych do uzyskania z egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej, przy czym wynik musi kwalifikować kandydata na liście rankingowej w limicie przyjęć na studia przewidzianym w danej turze rejestracji.

 

Podstawa kwalifikacji:

Egzamin pisemny stacjonarny

Języki prowadzenia kwalifikacji:

Polski, Ukraiński

Zakres egzaminu:

matematyka na poziomie szkoły średniej, więcej informacji na https://www.mimuw.edu.pl/sites/default/files/szczegolne_zasady_rekrutacji_na_studia_dla_obywateli_ukrainy_.pdf

Liczba punktów możliwa do uzyskania: 100.

Terminy

Egzamin pisemny: 19 września 2022 r., godz. 09:00, Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki UW, ul. Banacha 2, Warszawa sale 4420, 3180, 2070

Termin ogłoszenia wyników: 26 września 2022 r.

Terminy składania dokumentów:  27-28 września 2022 r.

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Kandydat z Ukrainy jest zwolniony z obowiązku złożenia legalizacji, apostille oraz tłumaczenia przysięgłego świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzonych w języku obcym. Kandydat z Ukrainy składa tłumaczenie zwykłe tych dokumentów.

Limit miejsc dostępny w danej turze: 10

Ustalenie różnic programowych

Prodziekan ds. studenckich, w porozumieniu z Komisją Rekrutacyjną ustala różnice programowe i decyduje o tym, na który rok studiów wpisać kandydatów przyjętych na studia na podstawie egzaminu testowego. Dla lepszego zbadania różnic programowych kandydaci ubiegający się o wpisanie na 2 lub 3 rok studiów zostaną poproszeni o podejście do egzaminu wstępnego na studia.