• log in
  • create an account

Continuation of studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[WA-UW] Cognitive Science

Details
Code WA-UW-S1-KOG
Organizational unit [WA-UW] University Warsaw
Field of studies Cognitive Science
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 5
Duration 3 years
Recruitment committee address a.chybinska@uw.edu.pl
tel. (22) 55-23-702
WWW address https://filozofia.uw.edu.pl/
Required document
  • Maturity or equivalent document
There is currently no active phase.

(show past turns)


Zasady kwalifikacji 

Warunkiem zakwalifikowania do wpisania na listę studentów jest uzyskanie co najmniej połowy punktów możliwych do uzyskania z egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej, przy czym wynik musi kwalifikować kandydata na liście rankingowej w limicie przyjęć na studia przewidzianym w danej turze rejestracji.

Podstawa kwalifikacji:

Rozmowa kwalifikacyjna zdalna

Języki prowadzenia kwalifikacji:

Polski, Rosyjski, Angielski

Zakres egzaminu:

Kandydat na początku rozmowy proponuje dwa problemy z zakresu kognitywistyki do dyskusji, z których komisja wybiera jeden. W trakcie rozmowy sprawdzane będą predyspozycje kandydata do studiowania kognitywistyki: umiejętność formułowania argumentów oraz samodzielnego myślenia.

UWAGA: na życzenie kandydata rozmowa może zostać przeprowadzona stacjonarnie (prosimy o kontakt z Komisją Rekrutacyjną).

Liczba punktów możliwa do uzyskania: 20

Terminy

Rozmowa kwalifikacyjna: 19-21 września 2022 r.

Termin ogłoszenia wyników: 23 września 2022 r.

Terminy składania dokumentów:  26-27 września 2022 r.

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Kandydat z Ukrainy jest zwolniony z obowiązku złożenia legalizacji, apostille oraz tłumaczenia przysięgłego świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzonych w języku obcym. Kandydat z Ukrainy składa tłumaczenie zwykłe tych dokumentów.

Limit miejsc dostępny w danej turze: 5