• log in
  • create an account

Continuation of studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[WA-UW] German Studies

Details
Code WA-UW-S1-GER
Organizational unit [WA-UW] University Warsaw
Field of studies German Studies
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 5
Duration 3 years
Recruitment committee address marcingrad@uw.edu.pl 0048225526077
WWW address http://www.germanistyka.uw.edu.pl/
Required document
  • Maturity or equivalent document
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.05.2022 00:00 – 30.05.2022 23:59)


Zasady kwalifikacji

Warunkiem zakwalifikowania do wpisania na listę studentów jest uzyskanie co najmniej połowy punktów możliwych do uzyskania z egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej, przy czym wynik musi kwalifikować kandydata na liście rankingowej w limicie przyjęć na studia przewidzianym w danej turze rejestracji.

Podstawa kwalifikacji:

Rozmowa kwalifikacyjna stacjonarna

Języki prowadzenia kwalifikacji:

Polski, Niemiecki

Zakres egzaminu:

Rozmowa kwalifikacyjna w języku polskim i niemieckim na temat ogólnych zagadnień z dziedziny kultury niemieckiego obszaru językowego i wiedzy o języku niemieckim. Kandydaci otrzymają 3 pytania, każde za 10 punktów.

Łącznie można zdobyć 30 punktów.

Minimum niezbędne do zaliczenia rozmowy to 15 punktów (przy czym z każdego pytania trzeba uzyskać min. 5 punktów).

WAŻNE: W uzasadnionych przypadkach rozmowa kwalifikacyjna może odbyć się w trybie zdalnym.

Do podjęcia studiów w trybie kontynuacji na kierunku germanistyka konieczna jest znajomość języka niemieckiego na poziomie:

  • B1 - w przypadku I roku
  • B2 - w przypadku II roku
  • B2+ - w przypadku III roku.

Terminy

Rozmowa kwalifikacyjna zdalna: 3 czerwca 2022 r. , godz.: 10:30, Instytut Germanistyki Wydziału Neofilologii UW, ul. Dobra 55. Nr sali zostanie podany w terminie późniejszym.

Termin ogłoszenia wyników: 10 czerwca 2022 r.

Terminy składania dokumentów:

I termin: 13-15 czerwca 2022 r.

w przypadku niewypełnienia limitu miejsc: II termin: 20-21 czerwca 2022 r.

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Kandydat z Ukrainy jest zwolniony z obowiązku złożenia legalizacji, apostille oraz tłumaczenia przysięgłego świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzonych w języku obcym. Kandydat z Ukrainy składa tłumaczenie zwykłe tych dokumentów.

Limit miejsc dostępny w danej turze: 5