• log in
  • create an account

Continuation of studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[WA-UW] French Studies

Details
Code WA-UW-S1-FLR
Organizational unit [WA-UW] University Warsaw
Field of studies French Studies
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 6
Duration 3 years
Recruitment committee address Anna Opiela-Mrozik romanistyka.rekrutacja@wn.uw.edu.pl 22 / 55 26 058
WWW address http://irom.wn.uw.edu.pl/
Required document
  • Maturity or equivalent document
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.05.2022 00:00 – 30.05.2022 23:59)


Zasady kwalifikacji

Warunkiem zakwalifikowania do wpisania na listę studentów jest uzyskanie co najmniej połowy punktów możliwych do uzyskania z egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej, przy czym wynik musi kwalifikować kandydata na liście rankingowej w limicie przyjęć na studia przewidzianym w danej turze rejestracji.

Podstawa kwalifikacji:

Rozmowa kwalifikacyjna zdalna

Języki prowadzenia kwalifikacji:

Polski, francuski

Zakres egzaminu:

Kwalifikacja jednostopniowa: rozmowa kwalifikacyjna mająca na celu ustalenie zakresu wiedzy z przedmiotów kierunkowych na dotychczasowych studiach, tzn. z historii, literatury, językoznawstwa i kultury krajów francuskiego obszaru językowego.

Ścieżka od podstaw:

• W przypadku kontynuacji studiów na I roku rozmowa odbywa się w języku polskim

• W przypadku kontynuacji studiów na II roku rozmowa odbywa się w języku polskim i francuskim, oczekiwany poziom języka francuskiego: B1

• W przypadku kontynuacji studiów na III roku rozmowa odbywa się w języku polskim i francuskim, oczekiwany poziom języka francuskiego: B2

Ścieżka z francuskim zaawansowanym:

• W przypadku kontynuacji studiów na I roku rozmowa odbywa się w języku polskim i francuskim, oczekiwany poziom języka francuskiego: B1

• W przypadku kontynuacji studiów na II roku rozmowa odbywa się w języku polskim i francuskim, oczekiwany poziom języka francuskiego : B2

• W przypadku kontynuacji studiów na III roku rozmowa odbywa się w języku polskim i francuskim, oczekiwany poziom języka francuskiego : B2+

Możliwa do uzyskania liczba punktów:

Podstawą kwalifikacji jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej – 3 pytania, każde punktowane od 0 do 10 – prowadzonej w języku polskim i języku obcym (francuskim) na poziomie odpowiadającym poziomowi roku, na którym kandydat chce kontynuować studia i sprawdzającej ogólną orientację kandydata w zakresie przedmiotów kierunkowych na dotychczasowych studiach.

Z rozmowy kwalifikacyjnej maksymalnie można uzyskać 30 punktów.

Próg punktowy dla rozmowy kwalifikacyjnej to 15 pkt., przy czym kandydat musi uzyskać minimum 5 punktów za każdą odpowiedź.

Terminy

Egzamin pisemny (dla wszystkich poziomów): 6 czerwca 2022 r. Godzina zostanie podana w terminie późniejszym.

Egzamin ustny (dla wszystkich poziomów): 7 czerwca 2022 r. od godz. 14.00, Katedra Hungarystyki Wydziału Neofilologii UW, ul. Dobra 55. Nr sali zostanie podany w terminie późniejszym.

Termin ogłoszenia wyników: 10 czerwca 2022 r.

Terminy składania dokumentów:

I termin: 13-15 czerwca 2022 r.

w przypadku niewypełnienia limitu miejsc: II termin: 20-21 czerwca 2022 r.

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Kandydat z Ukrainy jest zwolniony z obowiązku złożenia legalizacji, apostille oraz tłumaczenia przysięgłego świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzonych w języku obcym. Kandydat z Ukrainy składa tłumaczenie zwykłe tych dokumentów.

Limit miejsc dostępny w danej turze: 6