• log in
  • create an account

Continuation of studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[WA-UW] Chemistry

Details
Code WA-UW-S1-CH
Organizational unit [WA-UW] University Warsaw
Field of studies Chemistry
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 10
Duration 3 years
Recruitment committee address Agnieszka Więckowska am.wieckowska@uw.edu.pl
WWW address http://www.chem.uw.edu.pl/
Required document
  • Maturity or equivalent document
There is currently no active phase.

(show past turns)


Zasady kwalifikacji

Warunkiem zakwalifikowania do wpisania na listę studentów jest uzyskanie co najmniej połowy punktów możliwych do uzyskania z egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej, przy czym wynik musi kwalifikować kandydata na liście rankingowej w limicie przyjęć na studia przewidzianym w danej turze rejestracji.

Podstawa kwalifikacji:

Egzamin pisemny stacjonarny

Języki prowadzenia kwalifikacji:

Polski

Zakres egzaminu:

Egzamin dla Kandydatów na II rok studiów na kierunku chemia obejmuje zakres wiedzy z I roku na kierunku chemia i obejmuje matematykę, fizykę, chemię ogólną, podstawy chemii organicznej oraz podstawy chemii analitycznej.

Egzamin dla Kandydatów na III rok studiów na kierunku chemia obejmuje zakres wiedzy z II roku na kierunku chemia i obejmuje chemię fizyczną, chemię teoretyczną + spektroskopię, chemię organiczną + biochemię oraz chemię analityczną.

Liczba punktów możliwa do uzyskania: 30

Terminy

Egzamin pisemny: 20 września 2022 r., godz.: 11:00; Wydział Chemii UW, ul. Pasteura 1 Warszawa

Termin ogłoszenia wyników: 26 września 2022 r.

Terminy składania dokumentów: 27-28 września 2022 r.

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Kandydat z Ukrainy jest zwolniony z obowiązku złożenia legalizacji, apostille oraz tłumaczenia przysięgłego świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzonych w języku obcym. Kandydat z Ukrainy składa tłumaczenie zwykłe tych dokumentów.

Limit miejsc dostępny w danej turze: 5