• log in
  • create an account

Continuation of studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[WA-UW] Anthropozoology – Interdisciplinary Studies in Natural Sciences, Humanities and Social Sciences

Details
Code WA-UW-S1-AZ
Organizational unit [WA-UW] University Warsaw
Field of studies Anthropozoology – Interdisciplinary Studies in Natural Sciences, Humanities and Social Sciences
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 2
Duration 3 years
WWW address http://az.uw.edu.pl/
Required document
  • Maturity or equivalent document
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (24.05.2022 00:00 – 30.06.2022 23:59)

 


Zasady kwalifikacji 

Warunkiem zakwalifikowania do wpisania na listę studentów jest uzyskanie co najmniej połowy punktów możliwych do uzyskania z egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej, przy czym wynik musi kwalifikować kandydata na liście rankingowej w limicie przyjęć na studia przewidzianym w danej turze rejestracji.

Podstawa kwalifikacji:

Rozmowa kwalifikacyjna stacjonarna

Języki prowadzenia kwalifikacji:

Polski, Angielski

Zakres egzaminu:

Tematyka pytań:

- Zainteresowania kandydatki/a związane z kierunkiem antropozoologia

- Relacje między ludźmi a zwierzętami w kulturze dawnej i współczesnej

- Zwierzęta i środowisko

- Problemy współczesnej cywilizacji związane ze zwierzętami

Liczba punktów możliwa do uzyskania: 13.

Terminy

Rozmowa kwalifikacyjna: 8 lipca 2022 r., godz. : 11:30; 00-312 Warszawa, Dobra 72

Termin ogłoszenia wyników: 19 lipca 2022 r.

Terminy składania dokumentów: 20-22 lipca 2022 r.

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Kandydat z Ukrainy jest zwolniony z obowiązku złożenia legalizacji, apostille oraz tłumaczenia przysięgłego świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzonych w języku obcym. Kandydat z Ukrainy składa tłumaczenie zwykłe tych dokumentów.

Limit miejsc dostępny w danej turze: 2