• log in
  • create an account

Continuation of studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim

Details
Code KR-UJ-podyplomowe
Organizational unit [KR-UJ] Jagiellonian University in Kraków
Level of education Postgraduate (post diploma)
Language(s) of instruction Polish
WWW address https://podyplomowe.uj.edu.pl/
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (27.04.2022 23:58 – 27.04.2022 23:59)

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

УВАГА: Наразі реєстрація не здійснюється за допомогою веб-сайту: ukraina.irk.edu.pl.
Процес подання заявки про вступ до Ягеллонського університету здійснюється в електронному вигляді тільки в системі:

https://irk.uj.edu.pl/

UWAGA:
Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.
Proces złożenia wniosku o przyjęcie na UJ prowadzony jest elektronicznie wyłącznie w systemie:

https://irk.uj.edu.pl/

IMPORTANT:
Currently, there is no possibility to sign up for studies via the website: ukraina.irk.edu.pl.
The application process is carried out online via the website: https://irk.uj.edu.pl/

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Ягеллонський університет у Кракові
Jagiellonian University in Kraków

strona www
веб-сторінка
webpage

https://uj.edu.pl

rejestracja elektroniczna
онлайн реєстрація
online application

https://irk.uj.edu.pl
oferta studiów w UJ
освітня пропозиція ЯУ
course offer of the JU
https://studia.uj.edu.pl
inicjatywy dla Ukrainy w UJ
ініціативи для України в ЯУ
initiatives for Ukraine in JU
https://uj.edu.pl/wsparcie-ukrainy
kontakt
контактні дані
contact information
Welcome Centre
Centrum Wsparcia Dydaktyki

welcome@uj.edu.pl
(+48) 12 663 26 60,
(+48) 12 663 26 63
ul. Ingardena 6
(wejście od ul. Oleandry 2a)
30-060 Kraków

 

Szczegółowe kryteria kwalifikacji, oferowane programy oraz harmonogram rekrutacji na studia podyplomowe znaleźć można na stronach podyplomowe.uj.edu.pl oraz irk.uj.edu.pl.


Критерії відбору, пропоновані навчальні програми та графік набору в аспірантуру можна знайти на веб-сайтах podyplomowe.uj.edu.pl та irk.uj.edu.pl.


Specific qualification criteria, offered study programmes and recruitment schedule for doctoral schools are available on the websites podyplomowe.uj.edu.pl and irk.uj.edu.pl.