• log in
  • create an account

Recruitment for long-cycle studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Teologia

Details
Code ZS-USZ-TEO
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Field of studies Theology
Form of studies Full-time
Level of education Unitary (first+second cycle)
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 12
Duration 10 semestrów
Recruitment committee address admissions@usz.edu.pl
WWW address https://admissions.usz.edu.pl/pl
Required document
  • Maturity or equivalent document
  Ask a question
There is currently no active phase.

Upcoming phases in this registration:
  • Phase 1 (01.10.2023 00:00 – 01.10.2023 23:59)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ w dniach 08.05 - 22.09.2023 r.

 


Zapraszamy!

 

 

 

Teologia to kierunek odpowiedni dla wszystkich, którzy interesują się Biblią, chrześcijaństwem, działalnością i nauką Kościoła oraz chcą głębiej zrozumieć sens życia człowieka. Teologię studiują więc ci, którzy wstępują do wyższego seminarium duchownego lub zgromadzenia zakonnego, ale także świeccy – kobiety i mężczyźni – którzy pragną pogłębić swoją wiarę i wiedzę o Bogu, a chcieliby także umieć przekazywać ją innym.

 

Umiejętności uzyskane w trakcie studiów

 

Nauczysz się:
• wielu ciekawych kwestii z filozofii oraz z historii Kościoła,
• czytać i rozumieć Pismo Święte,
• rozumieć katolicką naukę o poszczególnych prawdach wiary,
• kompetentnie dyskutować o Bogu i Kościele,
• prowadzić katechezę w szkole (specjalność nauczycielska),
• pomagać innym i sobie w komunikacji oraz relacjach interpersonalnych.

 

Przykładowe przedmioty

 

środowisko biblijne; liturgika fundamentalna; etyka; język łaciński; teologia duchowości: rozwój duchowy człowieka; historia Kościoła w Polsce; liturgika: rok liturgiczny; wprowadzenie ogólne do Pisma Świętego; egzegeza Starego Testamentu: Pięcioksiąg

 

Kariera i praca

 

Nasi absolwenci pracują jako:
• osoby pełniące różne funkcje w strukturach Kościoła rzymskokatolickiego (świeccy i duchowni),
• nauczyciele religii w szkołach,
• wychowawcy w placówkach i instytucjach oświatowo-kulturalnych,
• specjaliści w różnego rodzaju firmach, gdzie pracodawca ceni sobie odniesienie do wartości chrześcijańskich,
• liderzy stowarzyszeń, fundacji oraz grup i wspólnot kościelnych.

 

Profil studiów: ogólnoakademicki

ECTS: 300

 

Specjalności:

  • komunikacja interpersonalna i społeczna;
  • nauczycielska.

 

Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • język polski

 

Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

 

Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • przedmiot dowolny

 

Dodatkowe informacje:

Teologia jest kierunkiem jedynym w swoim rodzaju, który nie ma odpowiednika w całej ofercie rekrutacyjnej uniwersytetu; jest także nieobecna na większości innych uczelni wyższych, które nie mają w swoich strukturach wydziałów teologicznych. Biblioteka, jaką mają do dyspozycji studenci teologii, jest największym tego rodzaju księgozbiorem w całej północno-zachodniej Polsce.