• log in
  • create an account

Recruitment for long-cycle studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Details
Code ZS-USZ-PPiW_NZ
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Field of studies Pre-School and Lower Primary School Education
Form of studies Part-time
Level of education Unitary (first+second cycle)
Educational profile practical
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 6
Duration 10 semestrów
Recruitment committee address admissions@usz.edu.pl
WWW address https://admissions.usz.edu.pl/pl
Required document
  • Maturity or equivalent document
  Ask a question
There is currently no active phase.

(show past turns)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim w ramach naboru dodatkowego odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ od dnia 02.10.2023 r. do wyczerpania miejsc.

 


Zapraszamy!

 

 

Studia umożliwiają zdobycie podstawowej wiedzy ogólnopedagogicznej, historyczno -filozoficznej, socjologicznej i psychologicznej, niezbędnej do zrozumienia społeczno -kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz kształtowania własnego rozwoju zawodowego. Studenci mogą zdobyć umiejętności komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Absolwent to osoba przygotowana do kompleksowej realizacji zadań opiekuńczych, wychowawczych, resocjalizacyjnych w zróżnicowanych instytucjach i w lokalnych układach funkcjonalnych.

 

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W CZASIE STUDIÓW

 

Nauczysz się:
• rozumieć i wspomagać rozwój dziecka,
• prowadzić z dziećmi/uczniami zajęcia wspierające ich rozwój,
• interpretować programy nauczania i analizować podstawę programową,
• udoskonalać swoje kompetencje w zakresie praktycznego działania,
• tworzyć własny warsztat metodyczny,
• refleksyjnie oceniać własną rolę zawodową.

 

Przykładowe przedmioty:
psychologia rozwojowa, tutoring, podstawy edukacji plastycznej, psychologia kliniczna, emisja głosu, metodyka edukacji muzycznej, praktyka ciągła wychowawczo-dydaktyczna, metodyka nauczania języka obcego, komunikacja i kultura języka, podstawy pedagogiki specjalnej, współczesne nurty i koncepcje wychowania, podstawy edukacji małego dziecka, diagnoza pedagogiczna, organizacja pracy przedszkola i szkoły, wczesna diagnoza zainteresowań, predyspozycji i zdolności

 

KARIERA I PRACA

 

Absolwent kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna posiada pełne kwalifikacje i niezbędne kompetencje do pracy z dziećmi
w przedszkolu oraz z uczniami klas I–III szkoły podstawowej.

 

Profil studiów: praktyczny

ECTS: 300

 

Specjalności:

  • rozszerzona edukacja artystyczna;
  • pedagogika małego dziecka

 

Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • język polski

 

Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

 

Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • przedmiot dowolny

 

Dodatkowe informacje:

Podjęcie studiów pięcioletnich na kierunku pozwala na pozyskanie pogłębionej wiedzy, umiejętności i kompetencji, bez konieczności studiowania w tzw. systemie bolońskim (najpierw studia I, potem II stopnia). Przestrzegany jest w ten sposób ustawowy wymóg, by przygotowanie nauczycieli przedszkola i klas młodszych realizowane było w ramach jednolitych studiów magisterskich.