• log in
 • create an account

Recruitment for long-cycle studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[WA-UW] Psychologia (Psychology), stacjonarne, jednolite magisterskie

Details
Code WA-UW-SJ-PS
Organizational unit [WA-UW] University Warsaw
Field of studies Psychology
Form of studies Full-time
Level of education Unitary (first+second cycle)
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 5
Duration 5 years
Recruitment committee address rekrutacja@psych.uw.edu.pl
WWW address http://psych.uw.edu.pl/
Required document
 • Maturity or equivalent document
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (20.06.2023 12:00 – 06.07.2023 23:59)


Podstawa kwalifikacji:

Egzamin pisemny stacjonarny

Języki prowadzenia kwalifikacji:

Polski, Ukraiński

Zakres egzaminu:

Podstawą rekrutacji będzie egzamin testowy z dwóch tekstów psychologicznych - jednym w języku ukraińskim (egzamin również w tym języku), drugim - po polsku (egzamin po polsku). Informacje o lekturach zostaną zamieszczone na stronie Wydziału Psychologii oraz w systemie IRK nie później niż na 7 dni przed datą egzaminu.  Wynik końcowy składa się z sumy punktów uzyskanych z testu w języku ukraińskim z wagą 80% oraz testu w języku polskim z wagą 20%. Maksymalnie w postępowaniu kwalifikacyjnym kandydaci mogą zdobyć 100 punktów. W ramach obowiązującego limitu miejsc na studia zostaną przyjęte osoby, które osiągną najlepsze wyniki na egzaminie, przy czym wymagane jest uzyskanie co najmniej 50% punktów.

Literatura do egzaminu:

 1. Психологія особистості [Текст] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / О. Б. Столяренко. – К. : ЦУЛ, 2012. – 280 с
  Dwa wymagane fragmenty są udostępnione na stronie podręczników ukraińskich:
  https://pidru4niki.com/15290527/psihologiya/kontseptsiyi_osobistosti_freydizmu_neofreydizmu
  https://pidru4niki.com/15970122/psihologiya/analitichna_psihologiya_yunga 
 2. Cialdini, R. (2009). Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. Gdańsk, GWP Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
  "Wstęp" i rozdział 1 "Narzędzia wpływu" (strony 11- 33), dostępny na stronie:
  https://books.google.pl/books/about/Wywieranie_Wp%C5%82ywu_Na_Ludzi_Teoria_i_Pra.html?id=nFumGkPQvs0C&printsec=frontcover&source=kp_read_button&hl=pl&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

 

Terminy

Egzamin pisemny: 14 lipca 2023 r., godz 13:30, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Stawki 5/7, aula (ew. Kampus, jeśli ktoś zdaje zdalnie)

Termin ogłoszenia wyników: 20 lipca 2023 r.

Terminy składania dokumentów: 21, 24-25 lipca 2023 r.

w przypadku niewypełnienia limitu miejsc:
  - II termin: 26-27.07.2023
 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Kandydat z Ukrainy jest zwolniony z obowiązku złożenia legalizacji, apostille oraz tłumaczenia przysięgłego świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzonych w języku obcym. Kandydat z Ukrainy składa tłumaczenie zwykłe tych dokumentów.

Limit miejsc dostępny w danej turze: 5