• log in
  • create an account

Recruitment to Doctoral Schools

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Doctoral Schools at the Jagiellonian University

Details
Code KR-UJ-SD
Organizational unit [KR-UJ] Jagiellonian University in Kraków
Language(s) of instruction English, Polish
WWW address https://rekrutacja.uj.edu.pl/szkoly-doktorskie
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (01.10.2022 23:58 – 01.10.2022 23:59)

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

УВАГА: Наразі реєстрація не здійснюється за допомогою веб-сайту: ukraina.irk.edu.pl.
Процес подання заявки про вступ до Ягеллонського університету здійснюється в електронному вигляді тільки в системі:

https://irk.uj.edu.pl/

UWAGA:
Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.
Proces złożenia wniosku o przyjęcie na UJ prowadzony jest elektronicznie wyłącznie w systemie:

https://irk.uj.edu.pl/

IMPORTANT:
Currently, there is no possibility to sign up for studies via the website: ukraina.irk.edu.pl.
The application process is carried out online via the website: https://irk.uj.edu.pl/

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Ягеллонський університет у Кракові
Jagiellonian University in Kraków

strona www
веб-сторінка
webpage

https://uj.edu.pl

rejestracja elektroniczna
онлайн реєстрація
online application

https://irk.uj.edu.pl
inicjatywy dla Ukrainy w UJ
ініціативи для України в ЯУ
initiatives for Ukraine in JU

https://uj.edu.pl/wsparcie-ukrainy

 

Szczegółowe kryteria kwalifikacji, oferowane programy oraz harmonogram rekrutacji do szkół doktorskich działających na Uniwersytecie Jagiellońskim znajdziesz na stronach poszczególnych jednostek:

oraz na stronie irk.uj.edu.pl.

Критерії відбору, пропоновані навчальні програми та графік набору в аспірантуру, що діють у Ягеллонському університеті, можна знайти на веб-сайтах відповідних факультетів:


а також на сайті irk.uj.edu.pl.

Specific qualification criteria, offered study programmes and recruitment schedule for doctoral schools of the Jagiellonian University can be found on the websites of the units:


and on the website irk.uj.edu.pl.