• log in
 • create an account

Recruitment for 2nd degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-UWSB] Zarządzanie

Details
Code ZS-UWSB-ZARZII-S
Organizational unit [ZS-WSB] Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu Filia w Szczecinie
Field of studies Management and Quality Studies, quality and production management, Management, zarządzanie – firmą, personelem, międzynarodowe, zarządzanie informacją, zarządzanie – psychologia w zarządzaniu, zarządzanie zasobami ludzkimi
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile practical
Language(s) of instruction Polish
Duration 4 semestry
Recruitment committee address study@wsb.szczecin.pl
Office opening hours Poniedziałek - Piatek 09:00 - 17:00, Sobota 10:00 - 14:00
WWW address https://www.merito.pl/rekrutacja/krok1
Required document
 • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Co zyskujesz studiując zarządzanie na Uniwersytecie WSB Merito?

 • Studiując na Uniwersytecie WSB Merito możesz uczestniczyć w działaniach Koła Naukowego Synergia, które zgłębia wiedzę z obszarów finansów.
 • Głównym celem Koła Naukowego Synergia jest poszerzanie wiedzy z zakresu finansów i bankowości z uwzględnieniem dokonującej się integracji w ramach Unii Europejskiej oraz procesu globalizacji na świecie, ciekawostki o branży, możliwości zatrudnienia.

 

 • Instytucje Lewiatan oraz ZARR to partnerzy biznesowi kierunku, który pomagają  w kształceniu nowych menadżerów.
 • Celem działania Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego jest udział w realizacji zadań zawartych w programach rozwoju gospodarki, polegających głównie na działalności informacyjnej, szkoleniowej, promocyjnej i doradczej, dlatego też Agencja świadczy usługi z zakresu doradztwa i szkoleń.
 • Na Uniwersytecie WSB Merito w ramach zajęć odbywają się spotkania z przedstawicielami firm.
 • Podstawowym celem Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan jest prowadzenie działań na rzecz rozwoju rynku pracy i przeciwdziałania bezrobociu. W ramach swojej działalności Lewiatan organizuje wiele szkoleń, warsztatów oraz spotkań z ViP-ami.

 

Na kierunku Zarządzanie zapoznasz się z następującym oprogramowaniem:

 • SAP (HANA/S lub BusinessOne) - oprogramowanie ERP do kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem,
 • MS Power BI, Tableau - oprogramowanie do analizowania i wizualizacji danych, szczególnie dużych zbiorów.

Ponadto masz również dostęp do narzędzi takich jak: Statistica oraz Excel.

 

 

 

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

 • Nawiązywać i utrzymywać kontakty interpersonalne w sytuacjach wynikających z zarządzania przedsiębiorstwem.
 • Opracowywać plany przepływów finansowych w firmach i zarządzać nimi.
 • Stosować controlling i projektować struktury organizacyjne.
 • Budować strategie generalne przedsiębiorstw oraz strategie funkcjonalne, np.: marketingowe czy kadrowe.

 

 

 

Specjalności na tym kierunku: