• log in
  • create an account

Recruitment for 2nd degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Zdrowie publiczne

Details
Code ZS-USZ-ZP_II_NZ
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Form of studies Part-time
Level of education Second cycle
Educational profile practical
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 12
Duration 4 semestry
Recruitment committee address admissions@usz.edu.pl
WWW address https://admissions.usz.edu.pl/pl
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Upcoming phases in this registration:
  • Phase 1 (01.10.2023 00:00 – 01.10.2023 23:59)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ w dniach 08.05 - 22.09.2023 r.

 


Zapraszamy!

 


Zadaniem stawianym przed promotorem i trenerem zdrowia jest edukowanie i dążenie do poprawy jakości życia społeczeństwa.
Studia przygotowują do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi i starszymi
w zakresie wzmacniania zachowań prozdrowotnych.
W ramach specjalności promotor i trener zdrowia realizowane są (do wyboru) dwa moduły:
promocja zdrowia i profilaktyka populacji osób w różnym wieku oraz aktywny senior.

 

Nauczysz się:
• prowadzić zajęcia ruchowe dla osób w różnym wieku dostosowane do ich indywidualnych potrzeb z uwzględnieniem występujących dysfunkcji organizmu czy niepełnosprawności,
• dostosowywać sposób odżywiania do poziomu aktywności fizycznej osób w różnym wieku,
• podejmować działania na rzecz zwiększenia świadomości społecznej w zakresie problemów zdrowotnych i społecznych,
• samodzielnie opracowywać i wdrażać edukacyjne i profilaktyczne programy skierowane do osób w różnym wieku,
• analizować i oceniać wpływ polityki na problemy zdrowotne w kraju i na świecie.

 

Czas trwania studiów: 4 semestry

 

Przykładowe przedmioty:
Elementy rehabilitacji ruchowej, trening zdrowotny, żywienie i dietetyka, komunikacja medialna, taniec i teatr ruchu, turystyka wypoczynkowa.

 

Nasi absolwenci pracują w:
• jednostkach administracji rządowej i samorządowej,
• jednostkach pomocy społecznej: ośrodkach wsparcia rodziny, domach pomocy społecznej itp.,
• firmach konsultingowych i doradczych z zakresu ochrony zdrowia,
• placówkach oświaty zdrowotnej,
• sanatoriach, szpitalach, przychodniach i hospicjach,
• państwowej inspekcji sanitarnej,
• centrach odnowy biologicznej,
• klubach fitness, w tym także dla osób o specjalnych potrzebach.

 

Kontynuacja nauki:  Absolwenci studiów na kierunku zdrowie publiczne są przygotowani do podjęcia studiów trzeciego stopnia, studiów specjalizacyjnych w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia oraz mają możliwość podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

 

Profil studiów: praktyczny

ECTS: 120

 

Specjalności:

  • promotor i trener zdrowia

 

Kryteria kwalifikacji:

 

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

 

Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.

 

 

 

Dodatkowe informacje:

Praktyki 3 miesięczne praktyki zawodowe odbywające się w cyklach miesięcznych, kolejno w II, III i IV semestrze.