• log in
  • create an account

Recruitment for 2nd degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Wychowanie fizyczne

Details
Code ZS-USZ-WF_II
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Field of studies Wychowanie Fizyczne
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile practical
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 16
Duration 4 semestry
Recruitment committee address admissions@usz.edu.pl
WWW address https://admissions.usz.edu.pl/pl
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (08.05.2023 00:00 – 22.09.2023 23:59)

Upcoming phases in this registration:
  • Phase 2 (04.12.2023 00:00 – 04.12.2023 23:59)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim w ramach naboru dodatkowego odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ od dnia 02.10.2023 r. do wyczerpania miejsc.

 


Zapraszamy!

 


Wychowanie fizyczne to kierunek stworzony z myślą o osobach, które pasjonują
się sportem, preferują zdrowy styl życia, lubią wysiłek fizyczny i kontakt z drugim
człowiekiem oraz są gotowe do poszukiwania i podejmowania kreatywnych rozwiązań w samodzielnym planowaniu i realizacji aktywności fizycznej.
Studia przygotowują do podejmowania działalności pedagogicznej, wychowawczej i menadżerskiej
w zakresie wychowania fizycznego i sportu.
Ponadto realizowane są (do wyboru) dwa moduły: aktywność fizyczna osób w starszym wieku oraz aktywność fizyczna osób niepełnosprawnych.

 

Nauczysz się:
• projektować i realizować proces dydaktyczno-wychowawczy,
• organizować prozdrowotne formy zajęć dla osób w różnym wieku oraz dla osób niepełnosprawnych,
• organizować innowacyjne zajęcia w terenie, imprezy sportowo-rekreacyjne i eventy.

 

Czas trwania studiów: 4 semestry

 

Przykładowe przedmioty:
Teoria i metodyka treningu sportowego, aktywność fizyczna osób niepełnosprawnych/osób w starszym wieku, edukacja zdrowotna, teoria i metodyka sportów, indywidualnych (gimnastyka, pływanie, lekka atletyka) i zespołowych (koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, piłka nożna), turystyka szkolna i ekologia, podstawy samoobrony, kulturystyka i fitness, obóz wędrowny.

 

Nasi absolwenci pracują:
• jako nauczyciele wychowania fizycznego w wszystkich rodzajach szkół oraz w innych instytucjach publicznych i niepublicznych o charakterze edukacyjnym,
• w ośrodkach sportowych i rekreacyjnych,
• w placówkach wychowawczych, w klubach sportowych,
• w organizacjach społecznych i samorządowych związanych z kulturą fizyczną,
• w instytucjach zajmujących się doradztwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu aktywności fizycznej,
• w samodzielnych formach działalności gospodarczej.

 

Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku wychowanie fizyczne są przygotowani do podjęcia studiów trzeciego stopnia, oraz mają możliwość podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

 

Profil studiów: praktyczny

ECTS: 120

 

Specjalności:

  • nauczycielska

 

Kryteria kwalifikacji:

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia kierunku wychowanie fizyczne, specjalność: nauczycielska. Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru:

W = 0,5 O + 0,5 Ś,

gdzie:
O – ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia;
Ś – średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.

Zdolność do podjęcia studiów na kierunku wychowanie fizyczne, kandydaci potwierdzają zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza medycyny pracy.

 

Dodatkowe informacje:

Studenci odbywają praktyki pedagogiczne oraz zawodowe z wybranej specjalizacji.