• log in
  • create an account

Recruitment for 2nd degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Turystyka i rekreacja

Details
Code ZS-USZ-TiR_II
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Field of studies Turystyka i rekreacja
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 16
Duration 4 semestry
Recruitment committee address admissions@usz.edu.pl
WWW address https://admissions.usz.edu.pl/pl
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Upcoming phases in this registration:
  • Phase 1 (01.10.2023 00:00 – 01.10.2023 23:59)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ w dniach 08.05 - 22.09.2023 r.

 


Zapraszamy!

 

Kształcenie na kierunku turystyka i rekreacja skoncentrowane jest na kwestiach funkcjonowania i organizacji turystyki w Polsce i na świecie. Studenci uczą się m.in.: przewidywania i kształtowania potrzeb współczesnego rynku turystycznego, kreowania strategii rynkowych w turystyce, tworzenia oraz zarządzania produktem turystycznym i rekreacyjnym, wykorzystania metod badań rynku turystycznego na potrzeby funkcjonowania przedsiębiorstwa turystycznego oraz znajomości protokołu dyplomatycznego w biznesie turystycznym. W oparciu o dobre  przygotowanie teoretyczne i dostosowane do profilu kształcenia absolwenci posiadają umiejętności podejmowania decyzji, twórczego rozwiązywania problemów związanych z działalnością w sferze turystyki i rekreacji oraz współpracy z ludźmi.

 

Czas trwania studiów: 4 semestry

 

Przykładowe przedmioty: kreowanie produktów turystycznych, polityka turystyczna, organizacja i obsługa międzynarodowego ruchu turystycznego, turystyka zdrowotna i uzdrowiskowa, jakość i innowacje w turystyce, działalność touroperatorska, sieci i systemy hotelowe na świecie, zarządzanie projektami turystycznymi.

 

Nasi absolwenci pracują w:
• przedsiębiorstwach turystycznych i innych jednostkach obsługi ruchu turystycznego (biura podróży i agencje turystyczne, centr a konferencyjno-biznesowe, firmy eventowe, turystyczne przedsiębiorstwa transportowe i in.),
• przedsiębiorstwach hotelarskich i gastronomicznych (hotele, ośrodki wczasowe lub wypoczynkowe i inne podmioty zbiorowego zakwaterowania, obiekty agroturystyczne, restauracje i inne punkty gastronomiczne),
• ośrodkach sportowo-rekreacyjnych (zakłady uzdrowiskowe, ośrodki spa & wellness, fitness kluby, centra odnowy biologicznej, ośrodki sportowe, siłownie itp.),
• jednostkach samorządowych oraz organizacjach pozarządowych (urzędy marszałkowskie, starostwa powiatowe, urzędy miast i gmin).

 

Kontynuacja nauki: studia III stopnia

 

Profil studiów: ogólnoakademicki

ECTS: 120

 

Specjalności:

  • biznes medical spa & wellness;
  • biznes turystyczny;
  • turystyka międzynarodowa

 

Kryteria kwalifikacji:

 

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.

 

 

 

Dodatkowe informacje:

Praktyki nie są obowiązkowe. Fakultatywne staże i praktyki organizowane są we współpracy z Akademickim Biurem Karier. Istnieje również możliwość udziału w stażach zagranicznych w ramach programu ERASMUS+.