• log in
  • create an account

Recruitment for 2nd degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Socjologia

Details
Code ZS-USZ-SOC_II
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Field of studies Sociology
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 12
Duration 4 semestry
Recruitment committee address admissions@usz.edu.pl
WWW address https://admissions.usz.edu.pl/pl
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (08.05.2023 00:00 – 22.09.2023 23:59)

Upcoming phases in this registration:
  • Phase 2 (04.12.2023 00:00 – 04.12.2023 23:59)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim w ramach naboru dodatkowego odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ od dnia 02.10.2023 r. do wyczerpania miejsc.

 


Zapraszamy!

 

 

Student ma możliwość zdobycia wiedzy z socjologii, poszerzonej o podstawy nauk społecznych, filozofii, kulturoznawstwa, etyki, historii i innych dyscyplin pokrewnych, co pozwala na przeprowadzenie samodzielnej analizy procesów, mechanizmów i struktur życia społecznego.

 

Nauczysz się:
• projektować i przeprowadzać badania socjologiczne i analizy eksperckie,
• pracować w wielokulturowym zespole projektowym,
• realizować badania,
• projektować badania empiryczne z użyciem technik badawczych,
• wykonywać analizy statystyczne za pomocą informatycznych narzędzi wspomagających,
• interpretować wyniki badań z wykorzystaniem teoretycznego dorobku dyscypliny.

 

Czas trwania studiów: 4 semestry

 

Przykładowe przedmioty:
Zaawansowane techniki komputerowej analizy danych, globalne procesy społeczne, działalność
szkoleniowa w kreowaniu kapitału społecznego, socjologia ekonomiczna, socjologia
wielokulturowości, socjologia polityki.

 

Nasi absolwenci znajdą zatrudnienie w:
• instytucjach zajmujących się problemami rozwoju kultury w mediach,
• administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjach pozarządowych,
• agencjach reklamowych,
• firmach prowadzących badania marketingowe, badania rynku i badania opinii publicznej,
• oddziałach firm zajmujących się zarządzaniem personelem,
• ośrodkach badań naukowych.

 

Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku socjologia mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

 

Profil studiów: ogólnoakademicki

ECTS: 120

 

Specjalności:

  • badania społeczne (polityka, kultura, rynek);
  • koordynator i doradca rodziny;
  • socjologia organizacji i zarządzania

 

Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów.

 

Kryteria kwalifikacji:

 

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia.

 

Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.

 

 

 

Dodatkowe informacje:

Praktyki nie są obowiązkowe. Fakultatywne staże i praktyki organizowane są we współpracy z Akademickim Biurem Karier.