• log in
  • create an account

Recruitment for 2nd degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Rynek nieruchomości

Details
Code ZS-USZ-RN
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 12
Duration 4 semestry
Recruitment committee address admissions@usz.edu.pl
WWW address https://admissions.usz.edu.pl/pl
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Upcoming phases in this registration:
  • Phase 1 (01.10.2023 00:00 – 01.10.2023 23:59)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ w dniach 08.05 - 22.09.2023 r.

 


Zapraszamy!

 

Rzetelna informacja o zjawiskach zachodzących na rynku nieruchomości coraz częściej jest postrzegana jako istotny element wiedzy o gospodarce. Studenci kierunku rynek nieruchomości zdobywają wiedzę i umiejętności do podejmowanie odpowiednich decyzji w ramach szacowania wartości nieruchomości, zarządzania nieruchomościami i obrotu nieruchomościami adekwatnie do sytuacji z punktu widzenia jednostki funkcjonującej na rynku.

 

Czas trwania studiów: 4 semestry

 

Przykładowe przedmioty:
Ekonomiczno-prawne aspekty funkcjonowania rynku nieruchomości, pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami, gospodarowanie zasobami nieruchomości, project management
na rynku nieruchomości, wycena nieruchomości w projektach inwestycyjnych, podstawy
uczenia maszynowego na rynku nieruchomości.

 

Nasi absolwenci pracują jako:
• rzeczoznawcy majątkowi,
• zarządcy nieruchomości, pośrednicy w obr ocie nieruchomościami,
• analitycy rynku nieruchomości (m.in. w bankach),
• urzędnicy państwowi i samorządowi zajmujący się gospodarką nieruchomościami.

 

Kontynuacja nauki: absolwent może podjąć studia III stopnia w ramach których jest w stanie prowadzić badania naukowe dotyczące zjawisk zachodzących na rynku nieruchomości. Ponadto nauka powinna być kontynuowana w ramach doskonalenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w seminariach szkoleniowych, kursach i szkoleniach organizowanych przez organizacje zawodowe.

 

Profil studiów: ogólnoakademicki

ECTS: 120

 

Specjalności:

Program kierunku ma charakter modułowy

 

Kryteria kwalifikacji:

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru
W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:
O – ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia
Ś – średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.

 

Dodatkowe informacje:

Praktyki nie są obowiązkowe. Fakultatywne staże i praktyki organizowane są we współpracy z Akademickim Biurem Karier. Istnieje również możliwość odbycia staży zagranicznych w ramach programu ERASMUS+.