• log in
 • create an account

Recruitment for 2nd degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Prawo służb mundurowych

Details
Code ZS-USZ-PSM_II_NZ
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Form of studies Part-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 24
Duration 4 semestry
Recruitment committee address admissions@usz.edu.pl
WWW address https://admissions.usz.edu.pl/pl
Required document
 • Higher education
There is currently no active phase.

(show past turns)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim w ramach naboru dodatkowego odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ od dnia 02.10.2023 r. do wyczerpania miejsc.

 


Zapraszamy!

 

 

Kierunek ten stanowi odpowiedź na wyzwania współczesności – rola służb mundurowych i potrzeby tych służb manifestuje się zwłaszcza w gwałtownych wydarzeniach wieku XXI (terroryzm, epidemia korona wirusa, wojna itd.), a właśnie w tym obszarze odbywać będzie się kształcenie i z tego obszaru na rynek pracy dostarczeni zostaną kandydaci do pracy w tych służbach.

Nauczysz się:

 • problematyki postępowania w przedmiocie przestępstw i wykroczeń,
 • metodyki pracy z ofiarami i świadkami przestępstw,
 • międzynarodową współpracę operacyjną policji,
 • zabezpieczać ślady i dowody na miejscu zdarzenia,
 • prawidłowo dokumentować i utrwalać przebieg czynności procesowych,
 • podstaw profilowania.
 
Przykładowe przedmioty:

Cyberprzestępczość, profilowanie, ujawnianie i zwalczanie przestępczości ekonomicznej, prawo dowodowe, cyberbezpieczeństwo w sektorze ochrony i bezpieczeństwa państwa, zasady informatyki śledczej, wiktymologia, dokumentowanie czynności procesowych, przestępstwa narkotykowe, prawo karne skarbowe, mediacje karne, resocjalizacja, rozwiązywanie konfliktów

Nasi absolwenci pracują w:
 • formacji mundurowej Policji, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, Służbie Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz w służbach specjalnych,
 • Służbie Celno-Skarbowej, Krajowej Administracji Skarbowej,
 • Straży Ochrony Kolei, Straży Marszałkowskiej,
 • Centralnym Biurze Antykorupcyjnym,
 • służbach wywiadu,
 • usługach detektywistycznych i ochroniarskich.
Kontynuacja nauki:

Absolwenci studiów na kierunku prawo służb mundurowych mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI
Profil studiów: ogólnoakademicki
ECTS: 120
Poziom: II stopień
Czas trwania studiów: 4 semestry
 
Kryteria kwalifikacji:

STUDIA STACJONARNE:

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru:
W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:
O – ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia
Ś – średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.

STUDIA NIESTACJONARNE:

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.

 

Dodatkowe informacje:

Zajęcia na kierunku Prawo służb mundurowych prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra naukowa. Kształcenie oparte jest na programie uwzględniającym rzeczywiste zapotrzebowanie rynku pracy.

Praktyki przewidziane są po I roku studiów.