• log in
  • create an account

Recruitment for 2nd degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Przekład rosyjsko - polski

Details
Code ZS-USZ-PRP
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 4
Duration 4 semestry
Recruitment committee address admissions@usz.edu.pl
WWW address https://admissions.usz.edu.pl/pl
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Upcoming phases in this registration:
  • Phase 1 (01.10.2023 00:00 – 01.10.2023 23:59)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ w dniach 08.05 - 22.09.2023 r.

 


Zapraszamy!

 

Studia zapewniają opanowanie języka rosyjskiego na poziomie C1+.

 

Czas trwania studiów: 4 semestry

 

Nauczysz się:
• posługiwać specjalistycznym językiem rosyjskim na poziomie C1+,
• prowadzić korespondencję biznesową w języku obcym,
• tworzyć różnego rodzaju teksty użytkowe w języku obcym,
• podstaw tłumaczenia ustnego i pisemnego.

 

Przykładowe przedmioty: tłumaczenie przysięgłe, tłumaczenie tekstów handlowych, teoria przekładu, praktyczna nauka języka rosyjskiego, literatura polska i rosyjska w relacjach przekładowych.

 

Nasi absolwenci pracują jako:
• pracownicy biur turystycznych,
• pracownicy biur tłumaczeń,
• pracownicy call- center,
• urzędnicy i pracownicy w firmach przygranicznych,
• pracownicy w mediach: w radiu i telewizji,
• nauczyciele w szkołach językowych,
• pracownicy biur pośrednictwa pracy,
• pracownicy firm zatrudniających osoby rosyjskojęzyczne.

 

Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku przekład rosyjsko-polski mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

 

Profil studiów: ogólnoakademicki

ECTS: 120

Kryteria kwalifikacji:

 

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia oraz znajomością języka rosyjskiego na poziomie B2+.

 

Kandydatów na studia II stopnia obowiązuje rekrutacja według następujących zasad:

 

  • dla absolwentów kierunków z wykładowym językiem rosyjskim: konkurs ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych;
  • dla absolwentów innych kierunków studiów: konkurs ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych i pozytywna ocena z rozmowy kwalifikacyjnej w języku rosyjskim na poziomie B2+.

 

 

 

Dodatkowe informacje:

W trakcie studiów studenci mają możliwość realizacji pasji badawczych i poznawania kultur słowiańskich poprzez działanie w funkcjonujących przy IFS kołach naukowych: „Koło Naukowe Slawistów” i „Słowianie – język, kultura, tradycja”. W ramach prac Kół studenci współpracują przy organizacji konferencji naukowych o charakterze międzynarodowym (np. Świat Słowian w języku i kulturze). Celem działalności Kół jest poznawanie kultury krajów języka, w tym celu organizowane są wycieczki do Czech, Rosji, Ukrainy, Niemiec. Studenci i pracownicy IFS przygotowują i biorą czynny udział w „Słowianaliach”, corocznym święcie Instytutu.