• log in
  • create an account

Recruitment for 2nd degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Pedagogika

Details
Code ZS-USZ-PEDo_II
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Field of studies Education
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 6
Duration 4 semestry
Recruitment committee address admissions@usz.edu.pl
WWW address https://admissions.usz.edu.pl/pl
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

(show past turns)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim w ramach naboru dodatkowego odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ od dnia 02.10.2023 r. do wyczerpania miejsc.

 


Zapraszamy!

 

 

Studia umożliwiają zdobycie podstawowej wiedzy ogólnopedagogicznej, historycznofilozoficznej, socjologicznej i psychologicznej, niezbędnej do zrozumienia społecznokulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz kształtowania własnego rozwoju zawodowego.

 

Nauczysz się:
• tworzyć własny warsztat metodyczny,
• interdyscyplinarnego przygotowania teoretycznego obejmującego przede wszystkim wiedzę i kompetencje w zakresie pedagogiki, ale też filozofii, socjologii, psychologii,
• dostrzegać problemy oraz je rozwiązywać,
• realizować badania zaprojektowane i zrealizowane poprawnie pod względem metodologicznym.

 

Czas trwania studiów: 4 semestry

 

Przykładowe przedmioty:
Antropologiczne podstawy edukacji, metodologia badań społecznych, andragogika, dydaktyka,
komunikacja społeczna.

 

Nasi absolwenci pracują w:
• instytucjach oświaty,
• zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich,
• młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i socjoterapii,
• placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
• poradniach specjalistycznych,
• biurach doradztwa pedagogicznego.

 

Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku pedagogika mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

 

Profil studiów: ogólnoakademicki

 

Specjalności:

  • pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna;
  • pedagogika szkolna z elementami socjoterapii

 

Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów.

 

Kryteria kwalifikacji:

 

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia kierunku: pedagogika. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.

 

 

 

Dodatkowe informacje:

Praktyki na kierunku pedagogika realizowane są zgodnie z programem studiów.