• log in
 • create an account

Recruitment for 2nd degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Oceanografia

Details
Code ZS-USZ-OCEAN_II
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 6
Duration 4 semestry
Recruitment committee address admissions@usz.edu.pl
WWW address https://admissions.usz.edu.pl/pl
Required document
 • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Upcoming phases in this registration:
 • Phase 1 (01.10.2023 00:00 – 01.10.2023 23:59)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ w dniach 08.05 - 22.09.2023 r.

 


Zapraszamy!

 

 

 

Specjalistyczne studia drugiego stopnia z Oceanografii oferują studentom szczegółową wiedzę i umiejętności w zakresie biologicznych, fizycznych, chemicznych i geologicznych zjawisk i procesów zachodzących w środowisku morskim.  Pozwolą na lepsze zrozumienie naturalnej dynamiki ekosystemów morskich, ale także zagrożeń tych środowisk wynikających z działalności człowieka.

 

Nauczysz się:

 • wykonywać pomiary i analizy w laboratorium oraz na jednostkach pływających,
 • zarządzać środowiskiem morskim i wykorzystywać jego zasoby w sposób zrównoważony,
 • wykorzystywać metody interdyscyplinarnych badań w oceanografii i analizować dane oceanograficzne,
 • posługiwać się GIS i metodami analiz przestrzennych w oceanografii a także tworzyć i zarządzać bazami danych,
 • planować i organizować oceanograficzne zadania badawcze,
 • tworzyć profesjonalne raporty o stanie środowiska,
 • dokonywać ocen oddziaływania na środowisko.
 
Przykładowe przedmioty:

ekologia biocenoz morskich, metody oceny bioróżnorodności ekosystemów wodnych, waloryzacja przyrodnicza i ocena oddziaływania na środowisko morskie, oceanograficzne modele globalne i lokalne, GIS i metody analiz przestrzennych w oceanografii, surowce morskie: racjonalne wykorzystanie zasobów mórz i oceanów, ćwiczenia specjalistyczne w morzu i strefie brzegowej

Nasi absolwenci pracują w:
 • laboratoriach badawczych,
 • przemyśle wydobywczym i eksploatacyjnym,
 • instytucjach kontroli i kształtowania środowiska morskiego,
 • instytucjach i urzędach związanych z gospodarką morską,
 • organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach,
 • rybołówstwie.
WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH
Profil studiów: ogólnoakademicki
ECTS: 120
Poziom: II stopień
Czas trwania studiów: 4 semestry
 
Specjalności:

biologia morza, geologia morza i wybrzeża, oceanomatyka

Kryteria kwalifikacji:

Dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierunku Oceanografia lub innym należącym do obszaru nauk przyrodniczych. Kryterium kwalifikacji stanowi ocena na dyplomie.

 

Dodatkowe informacje:

Studenci biorą udział w realizacji projektów badawczych i uczestniczą w programach wymiany międzynarodowej (programy Erasmus).

Studenci mogą również aktywnie rozwijać swoją wiedzę i doświadczenia naukowe w Kole Naukowym Oceanografów „Kraken”. Aktywność naukowa pozwoli im uczestniczyć w różnych seminariach, sympozjach i konferencjach organizowanych w kraju i za granicą.

Program przewiduje praktyki zawodowe w wymiarze 40 godzin. Praktyki student może realizować m.in. w jednostkach samorządowych i gospodarczych, instytucjach życia publicznego oraz otoczenia biznesu, ośrodkach naukowo-badawczych i innych instytucjach (przedsiębiorstwach) oraz podczas rejsów na statkach badawczych i wypraw badawczych.