• log in
  • create an account

Recruitment for 2nd degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Management instytucji publicznych i public relations

Details
Code ZS-USZ-MIPiPR_II
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 12
Duration 4 semestry
Recruitment committee address admissions@usz.edu.pl
WWW address https://admissions.usz.edu.pl/pl
Required document
  • Higher education
There is currently no active phase.

(show past turns)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim w ramach naboru dodatkowego odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ od dnia 02.10.2023 r. do wyczerpania miejsc.

 


Zapraszamy!

 

 

 

Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu public relations, funkcjonowania mediów, wystąpień publicznych, tworzenia materiałów reklamowych, sposobów skutecznej autoprezentacji, rzecznictwa prasowego, retoryki i erystyki. Umiejętność skutecznego komunikowania się z otoczeniem, jaką zyskuje nasz absolwent, znacząco zwiększa szanse na nowoczesnym rynku pracy.

Nauczysz się:
• wykorzystywać instrumenty współczesnego PR-u, niezbędnego do budowania pozytywnego
wizerunku firmy i samego siebie,
• prowadzić działania PR w internecie oraz kampanie reklamowe i społeczne,
• przeprowadzać analizy eksperckie aktywności medialnych,
• zarządzać organizacjami pozarządowymi.

Czas trwania studiów: 4 semestry

Przykładowe przedmioty:
Nowoczesne narzędzia PR, techniki neuronauki poznawczej, technika mowy i kultura wypowiedzi, podstawy fotografiki, komunikacja w przestrzeni międzykulturowej, manipulacje medialne i czarny PR, media społecznościowe w instytucjach publicznych.

Nasi absolwenci znajdą zatrudnienie w:
• agencjach PR,
• agencjach konsultingowych jako specjaliści ds. wystąpień publicznych,
• mediach i instytucjach kultury,
• urzędach marszałkowskich, gmin, miast i urzędach wojewódzkich,
• firmach poszukujących ludzi kreatywnych,
• organizacjach pozarządowych i politycznych (prowadzenie biur parlamentarzystów, polityków lokalnych oraz stowarzyszeń).

Kontynuacja nauki: dalsze poszerzenie kompetencji może nastąpić na studiach podyplomowych lub studiach III stopnia.

Profil studiów: ogólnoakademicki

ECTS: 120

 

Specjalności:

  • Kreatywny PR
  • Inżynieria organizacji pozarządowych

Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów zgodnie z przepisami obowiązującymi na Uczelni.

 

Kryteria kwalifikacji:

 

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.

 

 

Dodatkowe informacje:

Studia są adresowane nie tylko do absolwentów kierunków humanistycznych i społecznych, ponieważ zdobyte w ich toku kompetencje mogą okazać się przydatne w różnorakich formach aktywności zawodowej. Praktyki nie są obowiązkowe. Fakultatywne staże i praktyki organizowane są we współpracy z Akademickim Biurem Karier.