• log in
  • create an account

Recruitment for 2nd degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Kognitywistyka komunikacji

Details
Code ZS-USZ-KK_II
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Field of studies Cognitive Science
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 6
Duration 4 semestry
Recruitment committee address admissions@usz.edu.pl
WWW address https://admissions.usz.edu.pl/pl
Required document
  • Higher education
There is currently no active phase.

(show past turns)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim w ramach naboru dodatkowego odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ od dnia 02.10.2023 r. do wyczerpania miejsc.

 


Zapraszamy!

 

 

 

Kognitywistyka (ang. cognitive science) jest interdyscyplinarną nauką o procesach poznawczych.
Jej celem jest zrozumienie działania umysłu i jego zdolności – percepcji, pamięci, świadomości, emocji, rozumowania, podejmowania decyzji, rozumienia języka itp. – a następnie wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce, np. podczas projektowania „przemawiających do umysłu” stron internetowych oraz aplikacji.

Czas trwania studiów: 4 semestry

Przykładowe przedmioty:
Neuronauka poznawcza, pragmatyka eksperymentalna, modelowanie i symulacja procesów
poznawczych i komunikacyjnych, zagadnienia, użyteczność i dostępność serwisów i aplikacji
internetowych.

Nasi absolwenci są przygotowani do pracy:
• w branży IT jako web developers oraz utility designers,
• w agencjach reklamowych,
• jako specjaliści od komunikacji internetowej i mediów społecznościowych,
• na rozmaitych stanowiskach, które wymagają rozwiniętych zdolności komunikacyjnych.

Kontynuacja nauki: studia doktoranckie w zakresie dyscyplin nauk społecznych i nauk humanistycznych.

Profil studiów: ogólnoakademicki

ECTS: 120

 

Specjalności:

brak

 

Kryteria kwalifikacji:

 

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

Kryteria kwalifikacji jest ocena na dyplomie.

 

 

Dodatkowe informacje:

Praktyki nie są obowiązkowe. Fakultatywne staże i praktyki organizowane są we współpracy z Akademickim Biurem Karier.