• log in
  • create an account

Recruitment for 2nd degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Informatyka w biznesie

Details
Code ZS-USZ-IwB_II
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 12
Duration 4 semestry
Recruitment committee address admissions@usz.edu.pl
WWW address https://admissions.usz.edu.pl/pl
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Upcoming phases in this registration:
  • Phase 1 (01.10.2023 00:00 – 01.10.2023 23:59)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ w dniach 08.05 - 22.09.2023 r.

 


Zapraszamy!

 

 

Studia na kierunku informatyka w biznesie pozwalają na zdobycie wiedzy oraz umiejętności z zakresu praktycznych zastosowań informatyki. Studenci nabywają umiejętności w zakresie programowania systemów biznesowych oraz systemów wykorzystujących metody uczenia maszynowego i sztuczną inteligencję.

Nauczysz się:
• stosować nowe media i technologie w biznesie,
• programować bazy danych i zarządzać danymi,
• programować rozwiązania biznesowe wykorzystujące technologie Big Data,
• programować aplikacje biznesowe,
• wdrażać systemy ERP i zapewnić ich utrzymanie,
• wykorzystywać wirtualną i rozszerzoną rzeczywistość do celów biznesowych.

Przykładowe przedmioty:
Nowe media w biznesie, e-marketing, modelowanie i animacja 3D, rzeczywistość wirtualna, programowanie baz danych, programowanie aplikacji biznesowych, narzędzia web scraping.

KARIERA i PRACA
Nasi absolwenci pracują jako:

• programiści systemów informatycznych,
• analitycy danych,
• specjaliści baz danych,
• specjaliści ds. wdrożeń systemów informatycznych ERP,
• specjaliści ds. e-marketingu i biznesu elektronicznego.

Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku informatyka i ekonometria mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

Profil studiów: ogólnoakademicki

ECTS: 120

 

Specjalności:

brak

 

Kryteria kwalifikacji:

 

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru:

W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:
O – ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia;
Ś – średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni

 

 

Dodatkowe informacje:

Praktyki nie są obowiązkowe. Fakultatywne staże i praktyki organizowane są we współpracy z Akademickim Biurem Karier. Istnieje również możliwość odbycia staży zagranicznych w ramach programu ERASMUS+.