• log in
  • create an account

Recruitment for 2nd degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] INFORMATYKA I EKONOMETRIA

Details
Code ZS-USZ-IiE_II_NZ
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Form of studies Part-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 6
Recruitment committee address admissions@usz.edu.pl
WWW address https://admissions.usz.edu.pl/pl
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Upcoming phases in this registration:
  • Phase 1 (01.10.2023 00:00 – 01.10.2023 23:59)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ w dniach 08.05 - 22.09.2023 r.

 


Zapraszamy!

 

 

Program studiów umożliwia zdobycie wiedzy oraz umiejętności praktycznych w zakresie projektowania i wdrażania zaawansowanych systemów informatycznych w organizacjach gospodarczych i administracyjnych oraz definiowania strategii ich informatyzacji.
Studia na kierunku informatyka i ekonometria umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu zaawansowanej analizy danych, badania dużych zasobów danych w chmurze oraz stosowania technologii internetowych.

Czas trwania studiów: 4 semestry

Przykładowe przedmioty:
Problemy sztucznej inteligencji, zastosowanie sieci neuronowych w ekonomii, komputerowe
wspomaganie decyzji, platformy e-commerce, prognozowanie gospodarcze, internet w biznesie.

Nasi absolwenci pracują jako:
• analitycy data mining,
• administratorzy serwisów internetowych,
• doradcy ds. strategii informatyzacji,
• samodzielni przedsiębiorcy e-biznesu, konsultingu, usług IT,
• specjaliści w służbach statystyki publicznej.

Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku informatyka i ekonometria mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

Profil studiów: ogólnoakademicki

ECTS: 120

 

Specjalności:

  • systemy informatyczne w przedsiębiorstwach;
  • data mining w analizach ekonomicznych

 

Kryteria kwalifikacji:

 

Na studia niestacjonarne

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.

 

 

Dodatkowe informacje:

Praktyki nie są obowiązkowe. Fakultatywne staże i praktyki organizowane są we współpracy z Akademickim Biurem Karier. Istnieje również możliwość odbycia staży zagranicznych w ramach programu ERASMUS+.