• log in
  • create an account

Recruitment for 2nd degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem

Details
Code ZS-USZ-ITAzESN_II
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 4
Duration 4 semestry
Recruitment committee address admissions@usz.edu.pl
WWW address https://admissions.usz.edu.pl/pl
Required document
  • Higher education
There is currently no active phase.

(show past turns)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim w ramach naboru dodatkowego odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ od dnia 02.10.2023 r. do wyczerpania miejsc.

 


Zapraszamy!

 

 

Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem jest kierunkiem z wykładowym językiem włoskim. Studia mają na celu wykształcenie specjalistów w dziedzinach związanych z kulturą i turystyką, posiadających umiejętność zarządzania procesami komunikacji i interakcji offline i online między instytucjami zajmującymi się kulturą i turystyką, zarówno w wymiarze regionalnym, jak i międzynarodowym.
Szczególny nacisk będzie położony na profesjonalne przygotowanie lingwistyczne i kulturowe
oraz rozwój kompetencji teoretycznych i praktycznych, m.in. tłumaczeniowych i komunikacyjnych.

Czas trwania studiów: 4 semestry

Przykładowe przedmioty:
Analiza, interpretacja i tłumaczenie tekstów, tłumaczenia symultaniczne i konsekutywne,
stylistyka i pisanie, sztuka współczesna i modele ekspozycji, tradycje i kultura ludowa Włoch,
organizacja wydarzeń kulturalnych, geografia i organizacja turystyki we Włoszech.

Nauczysz się:
• komplementarnego spojrzenia na kulturowe, antropologiczne, socjologiczne i ekonomiczne aspekty Włoch, w perspektywie działalności związanej z kulturą i turystyką,
• przygotowania lingwistycznego i kulturowego,
• rozwijania kompetencji teoretycznych i praktycznych m.in. tłumaczeniowych i komunikacyjnych z dziedzin szeroko pojętej kultury, geografii i ekonomii,
• zarządzać i planować wydarzenia oraz usługi związane z rynkiem kulturalno-turystycznym.

Nasi absolwenci pracują jako:
• osoby zaangażowane w różnorodnych dziedzinach życia związanych z obszarem języka i kultury włoskiej,
• osoby animujące kontakty polsko-włoskie w zakresie działań wspólnych Unii Europejskiej,
• nauczyciele języka włoskiego w Polsce i języka polskiego we Włoszech (po zdobyciu wymaganego przygotowania nauczycielskiego),
• pracownicy biur turystycznych w obu krajach, w ośrodkach dla emigrantów itp.

Kontynuacja nauki: absolwenci studiów drugiego stopnia na kierunku italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

Profil studiów: ogólnoakademicki

ECTS: 120

 

Specjalności:

  • mediacja językowa, kultura i turystyka

 

Kryteria kwalifikacji:

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji stanowi ocena na dyplomie. Kandydatów na studia drugiego stopnia na kierunku italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem obowiązuje rekrutacja według następujących kryteriów:

  • dla absolwentów kierunku italianistyka lub innych z dziedziny nauk humanistycznych z wykładowym językiem włoskim: konkurs ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych,
  • absolwenci innych kierunków z dziedziny nauk humanistycznych: konkurs ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych i udokumentowana znajomość języka włoskiego na poziomie C1
  • dla pozostałych kandydatów: konkurs ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych i rozmowa kwalifikacyjna w języku włoskim.

 

 

Dodatkowe informacje:

Studenci odbywają praktyki zawodowe w publicznych i prywatnych instytucjach kultury oraz podmiotach związanych z turystyką. Praktyki stanowią integralną część kształcenia i służą uzyskaniu kwalifikacji w zakresie wynikającym ze specyfiki kierunku i specjalności.