• log in
  • create an account

Recruitment for 2nd degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] HISTORIA

Details
Code ZS-USZ-HIS_II
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Area/discipline History
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 4
Duration 4 SEMESTRY
Recruitment committee address admissions@usz.edu.pl
WWW address https://admissions.usz.edu.pl/pl
Required document
  • Higher education
There is currently no active phase.

(show past turns)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim w ramach naboru dodatkowego odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ od dnia 02.10.2023 r. do wyczerpania miejsc.

 


Zapraszamy!

 

 

Dzięki studiom historycznym drugiego stopnia absolwent rozszerza umiejętności i wiedzę uzyskaną na studiach pierwszego poziomu w zakresie ogólnego wykształcenia humanistycznego i wiedzy merytorycznej. Absolwent uzyskuje gruntowną wiedzę w zakresie wybranej specjalności naukowej oraz wszechstronne umiejętności warsztatowe.

Nauczysz się:
• analizować dokumenty, odczytywać ukryte przesłania, rozumieć przebieg i konsekwencje zdarzeń,
• wyjaśniać przyczyny zjawisk, zachodzących w przeszłości i współcześnie,
• pracy nauczyciela – historyka (po wybraniu specjalności nauczycielskiej),
• gromadzić, opracowywać i prezentować informacje.

Czas trwania studiów: 4 semestry.

Przykładowe przedmioty: Oral history – zagadnienia teoretyczne i praktyczne, historia i społeczeństwo – dziedzictwo epok, gromadzenie, opracowanie i opieka nad eksponatami, wizualizacja danych przestrzennych.

Nasi absolwenci pracują jako:
• pracownicy archiwów,
• pracownicy muzeów i instytucji zajmujących się ochroną dziedzictwa kulturowego,
• pracownicy mediów.

Kontynuacja nauki: absolwenci studiów II stopnia na kierunku Historia, mogą kontynuować kształcenie na studiach III stopnia w zakresie dyscypliny naukowej historia oferowanych przez Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych oraz na innych studiach doktoranckich prowadzonych zarówno przez Wydział Humanistyczny, jak i inne wydziału Uniwersytetu Szczecińskiego i inne uczelnie. Absolwenci mogą również skorzystać z oferty studiów podyplomowych realizowanych w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych oraz innych prowadzonych w Uniwersytecie Szczecińskim i innych uczelniach.

Profil studiów: ogólnoakademicki

ECTS: 120

 

Specjalności:

  • humanistyka cyfrowa;
  • muzealnictwo

Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów zgodnie z przepisami obowiązującymi na Uczelni.

 

Kryteria kwalifikacji:

 

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów I stopnia z dziedziny nauk humanistycznych lub dziedziny nauk społecznych, z tym, że:

  • dla kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów co najmniej I stopnia na kierunku historia kryterium kwalifikacji będzie tylko ocena na dyplomie
  • dla kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów co najmniej I stopnia na kierunkach innych niż historia- dodatkowo obowiązywać będzie rozmowa kwalifikacyjna.

 

 

Dodatkowe informacje:

Praktyki na kierunku historia odbywają się zgodnie z programem studiów.