• log in
 • create an account

Recruitment for 2nd degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Fizyka

Details
Code ZS-USZ-F_II_NZ
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Form of studies Part-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 6
Duration 4 semestry
Recruitment committee address admissions@usz.edu.pl
WWW address https://admissions.usz.edu.pl/pl
Required document
 • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Upcoming phases in this registration:
 • Phase 1 (01.10.2023 00:00 – 01.10.2023 23:59)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ w dniach 08.05 - 22.09.2023 r.

 

Zapraszamy!

 

Studiowanie fizyki pozwala na zrozumienie zjawisk zachodzących na Ziemi i we Wszechświecie oraz na praktyczne wykorzystanie wiedzy. Studenci nabywają szerokiej wiedzy i umiejętności z zakresu fizyki i wybranej specjalności, które pozwalają na rozwiązanie zaawansowanych problemów z zakresu fizyki doświadczalnej i teoretycznej.

Nauczysz się:
• analizy przebiegu zjawisk fizycznych,
• doboru metod badań procesów fizycznych,
• modelowania zjawisk fizycznych,
• programowania strukturalnego i obiektowego,
• analizy procesów złożonych,
• samodzielnego prowadzenia badań naukowych.

 
Przykładowe przedmioty:
 • fizyka jądra atomowego i cząstek elementarnych,
 • rezonanse magnetyczne w medycynie,
 • fizyka molekularna,
 • modele ewolucji wszechświata,
 • chemia kwantowa,
 • metrologia optyczna,
 • przegląd współczesnych testów obserwacyjnych w kosmologii,
 • alternatywne scenariusze kosmologiczne,
 • techniki laserowe w medycynie.
Nasi absolwenci pracują w:
 • placówkach naukowo-badawczych (instytuty, uczelnie wyższe),
 • firmach biotechnologicznych,
 • laboratoriach diagnostycznych oraz innych gałęziach gospodarki wykorzystujących techniki biotechnologiczne (przemysł fermentacyjny, spożywczy, farmaceutyczny, biomedyczny).
Kontynuacja nauki:

Absolwenci studiów na kierunku fizyka mają możliwość kontynuowania kształcenia na studiach trzeciego stopnia na kierunku fizyka lub innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH
Profil studiów: ogólnoakademicki
ECTS: 120
Poziom: II stopień
Czas trwania studiów: 4 semestry
 
Specjalności:
 • zastosowania fizyki,
 • fizyka medyczna,
 • optyka,
 • kosmologia.
Kryteria kwalifikacji:

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest ocęna na dyplomie.

Dodatkowe informacje:

Zdolność do podjęcia studiów na kierunku fizyka kandydaci potwierdzają zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza medycyny pracy. Praktyki nie są obowiązkowe. Fakultatywne staże i praktyki organizowane są we współpracy z Akademickim Biurem Karier.