• log in
 • create an account

Recruitment for 2nd degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Fizyka

Details
Code ZS-USZ-F_II
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Field of studies Physics
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 6
Duration 4 semestry
Recruitment committee address admissions@usz.edu.pl
WWW address https://admissions.usz.edu.pl/pl
Required document
 • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (08.05.2023 00:00 – 22.09.2023 23:59)

Upcoming phases in this registration:
 • Phase 2 (04.12.2023 00:00 – 04.12.2023 23:59)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim w ramach naboru dodatkowego odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ od dnia 02.10.2023 r. do wyczerpania miejsc.

 


Zapraszamy!

 

Studiowanie fizyki pozwala na zrozumienie zjawisk zachodzących na Ziemi i we Wszechświecie oraz na praktyczne wykorzystanie wiedzy. Studenci nabywają szerokiej wiedzy i umiejętności z zakresu fizyki i wybranej specjalności, które pozwalają na rozwiązanie zaawansowanych problemów z zakresu fizyki doświadczalnej i teoretycznej.

Nauczysz się:
• analizy przebiegu zjawisk fizycznych,
• doboru metod badań procesów fizycznych,
• modelowania zjawisk fizycznych,
• programowania strukturalnego i obiektowego,
• analizy procesów złożonych,
• samodzielnego prowadzenia badań naukowych

Czas trwania studiów: 4 semestry.

Przykładowe przedmioty: numeryczne modelowanie procesów fizycznych, techniki obrazowania tkanek narządów i układów, laboratorium optyki i optoelektroniki.

Nasi absolwenci pracują w:

 • placówkach naukowo-badawczych (instytuty, uczelnie wyższe),
 • firmach biotechnologicznych,
 • laboratoriach diagnostycznych oraz innych gałęziach gospodarki wykorzystujących techniki biotechnologiczne (przemysł fermentacyjny, spożywczy, farmaceutyczny, biomedyczny).

 

Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku fizyka mają możliwość kontynuowania kształcenia na studiach trzeciego stopnia na kierunku fizyka lub innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

Profil studiów: ogólnoakademicki

ECTS: 120


Specjalności:

 •  fizyka doświadczalna i teoretyczna;
 • fizyka medyczna;
 • nanotechnologia;
 • fizyka materiałów;
 • fizyka i inżynieria jądrowa

Kryteria kwalifikacji:

 

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia jest uzyskanie w ramach dotychczasowych studiów nie mniej niż 35 punktów ECTS z przedmiotów z dziedzin nauk fizycznych lub matematycznych.

 


Dodatkowe informacje:

Zdolność do podjęcia studiów na kierunku fizyka, kandydaci potwierdzają zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza medycyny pracy. Praktyki nie są obowiązkowe. Fakultatywne staże i praktyki organizowane są we współpracy z Akademickim Biurem Karier.