• log in
  • create an account

Recruitment for 2nd degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Filologia romańska

Details
Code ZS-USZ-FROM_II
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Field of studies French Studies
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 4
Duration 4 semestry
Recruitment committee address admissions@usz.edu.pl
WWW address https://admissions.usz.edu.pl/pl
Required document
  • Higher education
There is currently no active phase.

(show past turns)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim w ramach naboru dodatkowego odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ od dnia 02.10.2023 r. do wyczerpania miejsc.

 


Zapraszamy!

 


Filologia romańska jest kierunkiem z wykładowym językiem francuskim.

 

Język francuski jest piątym najczęściej używanym językiem świata i jednym z oficjalnych języków Unii Europejskiej, NATO, ONZ, Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, Światowej Organizacji Handlu i wielu innych organizacji międzynarodowych. Dyplom filologii romańskiej może stać się przepustką do kariery w międzynarodowym środowisku. Studia kształtują w absolwentach postawę otwartości i umiejętności współpracy z osobami pochodzącymi z innych krajów i kultur.

 

Czas trwania studiów: 4 semestry.

 

Przykładowe przedmioty: moduł praktycznej nauki języka francuskiego (pisanie/lektura, gramatyka praktyczna, ćwiczenia tłumaczeniowe), moduł praktycznej nauki języka włoskiego (konwersacje i słuchanie, pisanie, gramatyka praktyczna), współczesne teorie badań literackich, socjolingwistyka i psycholingwistyka, najnowsze tendencje językoznawcze, akwizycja języka obcego.

 

Nauczysz się:
• biegle posługiwać językiem francuskim w mowie i piśmie,
• swobodnie funkcjonować w branży tłumaczeniowej (specjalność kształcenie translatorskie) lub w obszarze edukacji (specjalność nauczycielska w zakresie języka francuskiego),
• pracować w międzynarodowym zespole.

 

Nasi absolwenci pracują jako:
• tłumacze ustni i pisemni,
• specjaliści ds. obsługi klientów zagranicznych w przedsiębiorstwach międzynarodowych,
• nauczyciele języka francuskiego po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela),
• specjaliści w instytucjach międzynarodowych, kulturalnych i mediach.

 

Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku filologia romańska są przygotowani do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) oraz studiów podyplomowych realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

 

Profil studiów: ogólnoakademicki

ECTS: 120

 

Specjalności:

  • kształcenie translatorskie;
  • kształcenie nauczycielskie w zakresie języka francuskiego

 

Kryteria kwalifikacji:

 

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.

 

Kandydatów na studia drugiego stopnia obowiązuje rekrutacja według następujących zasad:

 

  • dla absolwentów kierunków z wykładowym językiem francuskim: konkurs ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych,
  • dla absolwentów innych kierunków studiów: konkurs ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych oraz rozmowa kwalifikacyjna w języku francuskim.

 

 

 

Specjalność nauczycielska na studiach drugiego stopnia rekomendowana jest dla absolwentów, którzy ukończyli specjalność lub specjalizację nauczycielską na studiach co najmniej pierwszego stopnia.

 

 

 

Dodatkowe informacje:

Obowiązkowe praktyki są realizowane na specjalności: kształcenie nauczycielskie w zakresie języka francuskiego.