• log in
  • create an account

Recruitment for 2nd degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Filozofia

Details
Code ZS-USZ-FILOZ_II
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Area/discipline Philosophy
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 4
Duration 4 semestry
Recruitment committee address admissions@usz.edu.pl
WWW address https://admissions.usz.edu.pl/pl
Required document
  • Higher education
There is currently no active phase.

(show past turns)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim w ramach naboru dodatkowego odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ od dnia 02.10.2023 r. do wyczerpania miejsc.

 


Zapraszamy!


Filozofia, czyli „umiłowanie mądrości”, to najstarsza nauka, będąca matką wszystkich innych dyscyplin. Od ponad 2500 lat pomaga ludziom zrozumieć otaczający ich świat. Studiujący oprócz zdobywania wiedzy na temat historii filozofii doskonalić może umiejętności racjonalnego argumentowania, ćwiczenia się w odważnym stawianiu trudnych pytań oraz podnosić swoje kompetencje logiczne oraz rozumienia i interpretowania tekstów..

 

Czas trwania studiów: 4 semestry.

 

Przykładowe przedmioty: gender studies, kultura popularna, kultura i polityka, metodologia filozofii.

 

Nasi absolwenci pracują m.in. w:
• instytucjach upowszechniania kultury, redakcjach, muzeach, teatrach, kinach,
• agencjach reklamowych, agencjach public relations, w administracji państwowej i samorządowej,
• organizacjach politycznych i społecznych, w wydawnictwach, w prasie, radiu i telewizji,
• w szkolnictwie jako nauczyciele filozofii, edukacji filozoficznej, etyki i wiedzy o kulturze.

 

Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku filozofia mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

 

 

 

Profil studiów: ogólnoakademicki

ECTS: 120

 

Specjalności:

brak.

 

Kryteria kwalifikacji:

 

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

 

Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.

 

 

 

Dodatkowe informacje:

Praktyki nie są obowiązkowe. Fakultatywne staże i praktyki organizowane są we współpracy z Akademickim Biurem Karier.