• log in
 • create an account

Recruitment for 2nd degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Filologia germańska

Details
Code ZS-USZ-FGERM_II
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Field of studies filologia germańska
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 9
Duration 4 semestry
Recruitment committee address admissions@usz.edu.pl
WWW address https://admissions.usz.edu.pl/pl
Required document
 • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (08.05.2023 00:00 – 22.09.2023 23:59)

Upcoming phases in this registration:
 • Phase 2 (04.12.2023 00:00 – 04.12.2023 23:59)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim w ramach naboru dodatkowego odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ od dnia 02.10.2023 r. do wyczerpania miejsc.

 


Zapraszamy!

 

Filologia germańska to szansa na profesjonalne opanowanie języka niemieckiego, poznanie kultury krajów niemieckojęzycznych i historii polsko-niemieckiego sąsiedztwa. Specjalności oferowane na filologii germańskiej dobrze wpisują się w oczekiwania pracodawców, zarówno po stronie polskiej, jak i niemieckiej. Ponadto studenci mogą podnosić swoje kwalifikacje w ramach wyjazdów zagranicznych.

 
Przykładowe przedmioty:
 • metodologia badań językoznawczych/literaturoznawczych,
 • tłumaczenia specjalistyczne – kurs poszerzony,
 • tłumaczenia ustne/zintegrowane,
 • językoznawstwo,
 • literaturoznawstwo.
Nasi absolwenci pracują w:

• biurach tłumaczeniowych, biurach podróży, instytucjach kultury oraz innych instytucjach, które utrzymują kontakty z partnerami z Niemiec i innych krajów niemieckojęzycznych (szczególnie w obrębie zadań translatorskich) jako asystenci tłumaczy i tłumacze,
• organizacjach jako animatorzy przedsięwzięć społecznych, kulturalnych, gospodarczych, politycznych na terenie miasta, regionu, kraju, a także w krajach niemieckojęzycznych,
• przedsiębiorstwach jako specjaliści do spraw języka biznesu,
• przedszkolach i szkołach podstawowych (po ukończeniu studiów II poziomu) jako nauczyciele języka niemieckiego.

Kontynuacja nauki:

Absolwenci studiów na kierunku filologia germańska mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY
Profil studiów: ogólnoakademicki
ECTS: 120
Poziom: II stopień
Czas trwania studiów: 4 semestry
 
Specjalności:
 • kształcenie nauczycielskie (kontynuacja z pierwszego stopnia – tylko stacjonarnie),
 • kształcenie translatorskie,
 • język niemiecki w gospodarce i biznesie.

Studia na specjalności nauczycielskiej (stacjonarne) przeznaczone są dla kandydatów, którzy ukończyli specjalność (lub specjalizację) nauczycielską na studiach pierwszego stopnia na tym samym kierunku (na tej samej neofilologii).

Kryteria kwalifikacji:

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.

Kandydatów na studia drugiego stopnia obowiązuje rekrutacja według następujących zasad:

 • dla absolwentów kierunku filologia germańska – konkurs ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych,
 • dla absolwentów innych kierunków – konkurs ocen na dyplomie i poświadczona certyfikatem znajomość języka niemieckiego na poziomie C1 (w przypadku braku certyfikatu, obowiązuje konkurs ocen na dyplomie i rozmowa kwalifikacyjna w języku niemieckim na poziomie C1).
Dodatkowe informacje:

Praktyki na kierunku filologia germańska odbywają się zgodnie z programem studiów.