• log in
 • create an account

Recruitment for 2nd degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Filologia angielska

Details
Code ZS-USZ-FANG_II
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Field of studies English Studies
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 10
Duration 4 semestry
Recruitment committee address admissions@usz.edu.pl
WWW address https://admissions.usz.edu.pl/pl
Required document
 • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (08.05.2023 00:00 – 22.09.2023 23:59)

Upcoming phases in this registration:
 • Phase 2 (04.12.2023 00:00 – 04.12.2023 23:59)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim w ramach naboru dodatkowego odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ od dnia 02.10.2023 r. do wyczerpania miejsc.

 


Zapraszamy!

 

W czasach, kiedy język angielski stał się globalnym narzędziem komunikacji, dyplom filologii angielskiej otwiera drogę do wielu karier – zarówno w kraju, jaki i za granicą. Doskonała znajomość języka angielskiego w połączeniu z umiejętnościami kulturowymi czyni absolwenta anglistyki poszukiwanym kandydatem na rynku pracy. Student nabywa gruntowną i wszechstronną wiedzę z zakresu: językoznawstwa, literaturoznawstwa, przekładoznawstwa.

 
Przykładowe przedmioty:
 • ćwiczenia translacyjne (pisemne, ustne),
 • przekład tekstów specjalistycznych,
 • podstawy języka biznesu,
 • podstawy języka prawa,
 • emisja głosu.
Nasi absolwenci pracują w:

• wydawnictwach i redakcjach czasopism,
• środkach masowego przekazu,
• turystyce i sektorze usług wymagających zaawansowanej znajomości języka i kultury,
• w szkołach – po ukończenia specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Kontynuacja nauki:

Absolwenci studiów na kierunku filologia angielska mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY
Profil studiów: ogólnoakademicki
ECTS: 120
Poziom: II stopień
Czas trwania studiów: 4 semestry
 
Specjalności:
 • kształcenie translatorskie,
 • nauczycielska.

Studia na specjalności nauczycielskiej przeznaczone są dla kandydatów, którzy ukończyli specjalność (lub specjalizację) nauczycielską na studiach pierwszego stopnia na tym samym kierunku (na tej samej neofilologii).

Kryteria kwalifikacji:

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.

Kandydatów na studia drugiego stopnia kierunku filologia angielska obowiązuje rekrutacja według następujących zasad:

 • absolwentów kierunku filologa angielska lub Global Communication (studia w języku angielskim) – konkurs ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych,
 • absolwentów innych kierunków – konkurs ocen na dyplomie i poświadczona certyfikatem znajomość języka angielskiego na poziomie C1 (w przypadku braku certyfikatu obowiązuje konkurs ocen na dyplomie i rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim na poziomie C1).