• log in
  • create an account

Recruitment for 2nd degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Familiologia

Details
Code ZS-USZ-FAMIL_II
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 6
Duration 4 semestry
Recruitment committee address admissions@usz.edu.pl
WWW address https://admissions.usz.edu.pl/pl
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Upcoming phases in this registration:
  • Phase 1 (01.10.2023 00:00 – 01.10.2023 23:59)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ w dniach 08.05 - 22.09.2023 r.

 


Zapraszamy!

 

 

Szczęście człowieka w istotnej mierze zależy od rodziny – zarówno tej, w której się wychował, jak i tej, którą sam zakłada. Studia na kierunku familiologia rozwijają wiedzę interdyscyplinarną obejmującą zagadnienia małżeństwa i rodziny, stanowiąc uzupełnienie, kontynuację i rozwinięcie studiów pierwszego stopnia. Umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie poradnictwa psychospołecznego i małżeńsko-rodzinnego oraz rozwiązywanie konfliktów w formie sformalizowanych prawnie mediacji.

Umiejętności uzyskane w trakcie studiów

Nauczysz się:
• czym jest rodzina w ujęciu humanistycznym, społecznym i teologicznym,

• poradnictwa psychospołecznego i małżeńsko-rodzinnego,
• analizować rozwój psychospołeczny i psychopatologię życia społecznego,
• diagnozować, wspierać i pomagać w rozwiązywaniu problemów,
• prowadzić mediacje sądowe, pozasądowe i pomagać w organizacji negocjacji.

Przykładowe przedmioty

poradnictwo w zakresie uzależnień; psychopedagogika rodziny; mediacje karne i w sprawach
nieletnich; poradnictwo małżeńskie i rodzinne; problemy życia seksualnego

Kariera i praca

Nasi absolwenci pracują w:
• instytucjach, w których realizowane są zadania wspierające funkcjonowanie jednostek i całych rodzin,
• instytucjach przygotowujących do życia w małżeństwie i rodzinie, w tym prowadzenia szkół i grup wsparcia dla rodziców,
• ośrodkach pomocy rodzinie,
• poradniach małżeńskich i rodzinnych,
• ośrodkach pomocy społecznej,
• placówkach wspierających rodziny osób uzależnionych,
• instytucjach profilaktyki społecznej i interwencji kryzysowej.

 

Profil studiów: ogólnoakademicki

ECTS: 120

 

Specjalności:

  • poradnictwo psychospołeczne, rodzinne i mediacje

 

Kryteria kwalifikacji:

 

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji stanowi ocena na dyplomie.

 

Dodatkowe informacje:

Trzydziestogodzinne praktyki odbywają się w III semestrze studiów. Głównym celem praktyki jest kształcenie umiejętności studentów w zakresie pracy specjalisty poradnictwa psychospołecznego i rodzinnego oraz mediatora sądowego.


Kryteria kwalifikacji:

 

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji stanowi ocena na dyplomie.