• log in
  • create an account

Recruitment for 2nd degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Ekonomiczno-prawny

Details
Code ZS-USZ-EK-PR_II
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 10
Duration 4 semestry
Recruitment committee address admissions@usz.edu.pl
WWW address https://admissions.usz.edu.pl/pl
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Upcoming phases in this registration:
  • Phase 1 (01.10.2023 00:00 – 01.10.2023 23:59)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ w dniach 08.05 - 22.09.2023 r.

 


Zapraszamy!

 

 

Kierunek ekonomiczno-prawny jest unikatowy w skali kraju, łączy elementy efektów nauczania realizowanego na kierunkach ekonomia, prawo i administracja.
Celem nauki na tym kierunku jest zdobycie przez studenta gruntownej i wszechstronnej wiedzy w zakresie nauk prawnych i ekonomicznych oraz umiejętności analizy i interpretacji zjawisk ekonomicznych i prawnych.

 

Kierunek jest prowadzony łącznie przez Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.

 

Czas trwania studiów: 4 semestry.

 

Przykładowe przedmioty:
Analiza rynku, analiza spółek na rynku kapitałowym, materialne prawo podatkowe – rozszerzone,
postępowanie przed sądami administracyjnymi.

 

Nasi absolwenci pracują w:
• urzędach skarbowych i kontroli skarbowej,
• kancelariach doradców podatkowych,
• instytucjach sprawujących nadzór nad rynkiem finansowym,
• agencjach państwowych,
• bankach i domach maklerskich,
• funduszach inwestycyjnych.

 

Kontynuacja nauki: absolwenci studiów drugiego stopnia na kierunku ekonomiczno-prawnym mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

 

Profil studiów: ogólnoakademicki

ECTS: 120

 

Specjalności:

  • doradztwo ekonomiczne i prawne;
  • doradztwo podatkowe

 

Kryteria kwalifikacji:

 

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

 

Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru
W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:
O – ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia;
Ś – średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.

 

 

 

Dodatkowe informacje:

Praktyki nie są obowiązkowe. Fakultatywne staże i praktyki organizowane są we współpracy z Akademickim Biurem Karier. Istnieje również możliwość odbycia staży zagranicznych w ramach programu ERASMUS+.