• log in
 • create an account

Recruitment for 2nd degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Edukacja artystyczna

Details
Code ZS-USZ-EART_II
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile practical
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 6
Duration 4 semestry
Recruitment committee address admissions@usz.edu.pl
WWW address https://admissions.usz.edu.pl/pl
Required document
 • Maturity or equivalent document
  Ask a question
There is currently no active phase.

Upcoming phases in this registration:
 • Phase 1 (01.10.2023 00:00 – 01.10.2023 23:59)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ w dniach 08.05 - 22.09.2023 r.

 


Zapraszamy!

 

 

Kierunek jest kontynuacją studiów pierwszego stopnia i pozwala na uzyskanie pełnych kwalifikacji do pracy na stanowisku nauczyciela plastyki i techniki na wszystkich poziomach edukacji. Dzięki studiom na tym kierunku absolwent zdobędzie również kompetencje w zakresie tworzenia własnego warsztatu artystycznego i metodycznego.

Nauczysz się:

 • rozwijać umiejętności z zakresu warsztatu plastycznego (rysunek, malarstwo, grafika itp.), 
 • łączyć wiedzę teoretyczną z praktyczną z obszaru kultury i sztuki,
 • prowadzić zajęcia z zakresu pedagogiki i psychologii,
 • poszerzać wiedze z zakresu organizacji i finansowania działań artystycznych i kulturalnych,
 • opracowywać i zrealizować własny artystyczny projekt dyplomowy. 
 
Przykładowe przedmioty:
 • rysunek i malarstwo z metodyką,
 • artystyczne techniki cyfrowe z metodyką,
 • Design Thinking,
 • wystąpienia publiczne, pisanie tekstów i organizacja wydarzeń,
 • historia i teoria sztuki współczesnej,
 • pedagogika szkoły ponadpodstawowej. 
Nasi absolwenci pracują w:
 • szkołach jako nauczyciel plastyki i techniki na każdym poziomie edukacyjnym,
 • ośrodkach szkoleniowych, kulturalnych, placówkach pozaszkolnych jako instruktor i szkoleniowiec.  
Kontynuacja nauki:

Student może kontynuować naukę w Szkole Doktorskiej lub studiach podyplomowych.

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
Profil studiów: praktyczny
ECTS: 120
Poziom: II stopień
Czas trwania studiów: 4 semestry
 
Specjalności:
 • plastyka i technika
Kryteria kwalifikacji:

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia co najmniej studiów pierwszego stopnia na kierunku edukacja artystyczna (z kontynuacją studiowanej specjalności). Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.

Dodatkowe informacje:

Student realizuje praktyki w wymiarze 270 godzin w placówkach edukacyjnych (150 plastyka, 120 technika).