• log in
  • create an account

Recruitment for 2nd degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Dziennikarstwo i zarządzanie mediami

Details
Code ZS-USZ-DiZM
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 8
Duration 4 semestry
Recruitment committee address admissions@usz.edu.pl
WWW address https://admissions.usz.edu.pl/pl
Required document
  • Higher education
There is currently no active phase.

(show past turns)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim w ramach naboru dodatkowego odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ od dnia 02.10.2023 r. do wyczerpania miejsc.

 


Zapraszamy!

 

 

Na studentów dziennikarstwa i zarządzania mediami czekają cztery semestry wypełnione zajęciami teoretycznymi i praktycznymi, które przygotują ich do pracy dziennikarskiej, redaktorskiej, a także zarządzania przedsiębiorstwem medialnym i pracy w gremiach zarządczych. Podczas studiów będzie można wybrać jedną z trzech dostępnych specjalności, które umożliwią absolwentom swobodne poruszanie się na rynku pracy – w sektorze związanym z mediami i w sektorach pokrewnych. W programie studiów przewidziano dodatkowo moduły do wyboru studentów: produkcja medialna, funkcjonowanie przedsiębiorstwa medialnego, glokalność, kreacja wizerunku, dziennikarstwo–informacyjno-publicystyczne.

Czas trwania studiów: 4 semestry

Przykładowe przedmioty: zarządzanie projektami w mediach, analiza dyskursu medialnego, pragmatyka językowa.

Nasi absolwenci pracują w:
• prywatnych i publicznych instytucjach medialnych,
• redakcjach różnych mediów,
• agencjach public relations,
• agencjach kreacji wizerunku (społecznego, publicznego politycznego),
• agencjach reklamowych,
• biurach prasowych różnych firm i instytucji.

Kontynuacja nauki: studia III stopnia, studia podyplomowe

Profil studiów: ogólnoakademicki

ECTS: 120

 

Specjalności:

  • menedżer w mediach;
  • dziennikarstwo regionalne i transgraniczne;
  • teoria i praktyka dziennikarstwa

Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów zgodnie z przepisami obowiązującymi na uczelni.

 

Kryteria kwalifikacji:

 

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru:
W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:
O – ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia;
Ś – średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.

 

 

Dodatkowe informacje:

Praktyki nie są obowiązkowe. Fakultatywne staże i praktyki organizowane są we współpracy z Akademickim Biurem Karier.