• log in
  • create an account

Recruitment for 2nd degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Diagnostyka sportowa

Details
Code ZS-USZ-DS_II
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 12
Duration 4 semestry
Recruitment committee address admissions@usz.edu.pl
WWW address https://admissions.usz.edu.pl/pl
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Upcoming phases in this registration:
  • Phase 1 (01.10.2023 00:00 – 01.10.2023 23:59)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ w dniach 08.05 - 22.09.2023 r.

 


Zapraszamy!

 

Kierunek diagnostyka sportowa to unikatowa w skali kraju propozycja stanowiąca kontynuację studiów związanych z kulturą fizyczną. Oferta skierowana jest do osób, które chcą uzyskać kwalifikacje w wielu obszarach dotyczących diagnozy sportowca – zarówno w sferze mentalnej, jak i fizycznej (motoryka, żywienie i suplementacja, odnowa biologiczna i prewencja urazów).

Umiejętności uzyskane w trakcie studiów

Nauczysz się:
• obsługiwać specjalistyczną aparaturę pomiarową,
• wykorzystywać w procesie szkolenia sportowego warsztat pracy laboratoryjnej – badania oparte na technice biologii molekularnej, biochemii, fizjologii i kinezjologii,
• analizować i interpretować wyniki diagnostyczne niezbędne do prowadzenia procesu treningu sportowego,
• dokonywać podstawowej diagnozy zawodnika związanej z jego przygotowaniem fizycznym, dotyczącym motoryki, prewencji urazów, diety i suplementacji,
• dokonywać podstawowej diagnozy zawodnika związanej z jego przygotowaniem mentalnym,dotyczącym m.in. umiejętności pracy z psychologiem sportowym,
• metod wspomagania procesu treningowego zarówno na poziomie sportu profesjonalnego, jak i amatorskiego.

Przykładowe przedmioty

psychologiczne aspekty diagnozy; kinezjologia praktyczna; diagnoza i podstawowe metody leczenia w fizjoterapii; odporność psychiczna i techniki relaksacyjne w sporcie; informatyzacja procesu treningu sportowego; diagnoza i planowanie treningu motorycznego w wybranych sportach; neuropsychologia praktyczna w sporcie; pomoc psychologiczna w sporcie; metodologia kształtowania szybkości; psychodietetyka, diagnostyka i regulacja masy i składu ciała; żywienie i suplementacja w chorobach sercowo-naczyniowych

Kariera i praca

Nasi absolwenci pracują w:
• w klubach sportowych w charakterze konsultantów/specjalistów lub członków sztabu szkoleniowego, wspierającego proces treningu sportowego,
• w ośrodkach sportowych, rekreacyjnych i rehabilitacyjnych, klubach fitness jako specjaliści diagnostyki i kontroli sprawności fizycznej,
• w placówkach edukacyjnych, takich jak: szkoły mistrzostwa sportowego, centra kształcenia sportowego, szkółki sportowe, akademickie lub szkolne kluby sportowe,
• w laboratoriach naukowych zajmujących się badaniami w obszarze nauk o kulturze fizycznej.

 

Profil studiów: ogólnoakademicki

ECTS: 120

 

Specjalności:

  • diagnoza i planowanie żywienia sportowca;
  • diagnoza i planowanie w treningu motorycznym

 

Kryteria kwalifikacji:

 

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru:
W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:
O – ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia;
Ś – średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.

Zdolność do podjęcia studiów na kierunku diagnostyka sportowa, kandydaci potwierdzają zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza medycyny pracy.