• log in
 • create an account

Recruitment for 2nd degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Bezpieczeństwo wewnętrzne

Details
Code ZS-USZ-BW_II
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 12
Duration 4 semestry
Recruitment committee address admissions@usz.edu.pl
WWW address https://admissions.usz.edu.pl/pl
Required document
 • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Upcoming phases in this registration:
 • Phase 1 (01.10.2023 00:00 – 01.10.2023 23:59)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ w dniach 08.05 - 22.09.2023 r.

 


Zapraszamy!

 

 

Studia dla zainteresowanych karierą w służbach mundurowych, których interesują sprawy bezpieczeństwa (np. kryminalistyka, przestępczość czy terroryzm).  We współczesnej rzeczywistości i rosnącej liczbie zagrożeń dla bezpieczeństwa, absolwenci naszych studiów kończą studia, dysponując wiedzą i umiejętnościami przydatnymi dla pracodawcy zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

Nauczysz się:

 • metodyki wykrywania i ścigania przestępstw i wykroczeń,
 • postępowania na miejscu przestępstwa i wykorzystania technik kryminalistycznych,
 • podstaw medycyny sądowej,
 • taktyki prowadzenia dochodzeń i śledztw,
 • prowadzenia przesłuchań,
 • zarządzania w sytuacjach kryzysowych,
 • zasad funkcjonowania administracji bezpieczeństwa.

Czas trwania studiów: 4 semestry.

Przykładowe przedmioty:

Prowadzenie rozmów i przesłuchań, Wprowadzenie do czynności dochodzeniowo-śledczych i operacyjno-rozpoznawczych, Wprowadzenie do techniki kryminalistycznej, Medycyna sądowa, Prawo dowodowe, Analiza kryminalna

Nasi absolwenci pracują w:
• Policji, Straży Pożarnej,
• służbach ratownictwa,
• administracji rządowej i samorządowej,
• Siłach Zbrojnych.

Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

Profil studiów: ogólnoakademicki

ECTS: 120

 

Specjalności:

 • taktyka i technika kryminalistyczna;
 • bezpieczeństwo osób i mienia;
 • administrowanie służbami bezpieczeństwa wewnętrznego.

Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów zgodnie z przepisami obowiązującymi na Uczelni.

 

Kryteria kwalifikacji:

 

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.

 

 

Dodatkowe informacje:

Sektor bezpieczeństwa publicznego jest jednym z niewielu, w których regularnie od wielu lat pojawiają się masowo nowe miejsca pracy, w takich służbach jak np. Policja. Udoskonalamy nasz program, tak aby łączył to, czego studenci chcą się uczyć, z tym co jest przydatne na współczesnym rynku pracy. A jeśli oczekujesz od studiów więcej, możesz rozwijać swoje zainteresowania w Kole Kryminologii i Kryminalistyki. Praktyki nie są obowiązkowe. Fakultatywne staże i praktyki organizowane są we współpracy z Akademickim Biurem Karier.