• log in
 • create an account

Recruitment for 2nd degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Bezpieczeństwo narodowe

Details
Code ZS-USZ-BN_II_NZ
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Field of studies bezpieczeństwo narodowe
Form of studies Part-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 12
Recruitment committee address admissions@usz.edu.pl
WWW address https://admissions.usz.edu.pl/pl
Required document
 • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (08.05.2023 00:00 – 22.09.2023 23:59)

Upcoming phases in this registration:
 • Phase 2 (04.12.2023 00:00 – 04.12.2023 23:59)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim w ramach naboru dodatkowego odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ od dnia 02.10.2023 r. do wyczerpania miejsc.

 


Zapraszamy!

 

 

Studia nakierowane są w dużym stopniu na kwestie związane z wojskiem i Siłami Zbrojnymi. Wyzwania współczesnego świata pokazują, że dziedzina bezpieczeństwa stanowi jeden z najważniejszych czynników współczesnego kształcenia. Różne typy konfliktów – militarnych i niemilitarnych, przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym, przestępczości zorganizowanej, a także katastrofom technicznym i naturalnym wymaga specjalistycznej wiedzy i umiejętności.

Nauczysz się:

 • przewidywać, analizować oraz stosować procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego indywidualnie oraz w zespole,
 • gromadzić, przetwarzać i udostępniać informacje z wykorzystaniem nowoczesnych technologii,
 • zasad funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa.
 • dzięki korzystaniu w toku nauki z Centrum Negocjacji i Edukacji Kryzysowej, nabędziesz umiejętności przeciwdziałania bandyckim napadom, zdobędziesz tężyznę fizyczną w salach fitness oraz nauczysz się zasad posługiwania bronią i strzelania
 • skutecznego działania w grupie (zespole), m.in.: komunikowania się, motywowania; współpracy, negocjacji
 • funkcjonowania jako żołnierz zawodowy w ramach Sił Zbrojnych

 

Czas trwania studiów: 4 semestry

 

Przykładowe przedmioty:

Psychologia zagrożeń, studia i gry strategiczne, prognozowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa, logika ogólna, zarządzanie kryzysowe, międzynarodowe stosunki ekonomiczne.

 

Nasi absolwenci pracują jako:
• żołnierze zawodowi Wojska Polskiego i w strukturach NATO,
• funkcjonariusze cywilnych i wojskowych służb specjalnych,
• pracownicy firm ochroniarskich i detektywistycznych,
• pracownicy firm zajmujących się analizą bezpieczeństwa i zagrożeń, ochroną danych osobowych i informacji, audytem,
• funkcjonariusze Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służby Celnej,
• pracownicy w strukturach administracji publicznej oraz zespołach zarządzania kryzysowego.

Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku bezpieczeństwo narodowe mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

 

Profil studiów: ogólnoakademicki

ECTS: 120

 

Specjalności:

 • zarządzanie bezpieczeństwem RP;
 • zarządzanie bezpieczeństwem narodowym.

Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów zgodnie z przepisami obowiązującymi na Uczelni.

 

Kryteria kwalifikacji:

 

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

Kryterium kwalifikacji dla wszystkich kandydatów jest ocena na dyplomie.

 

 

Dodatkowe informacje:

Co wyróżnia ten kierunek: wielu wykładowców-praktyków (żołnierze zawodowi), absolwenci pełnią ważne funkcję w Siłach Zbrojnych, nowoczesna infrastruktura (strzelnica laserowa, sala samoobrony, centrum zarządzania kryzysowego), profesjonalny program oparty na wieloletnim doświadczeniu, otwartość na potrzeby studentów i pomoc na nowym etapie edukacji. Praktyki nie są obowiązkowe. Fakultatywne staże i praktyki organizowane są we współpracy z Akademickim Biurem Karier.